Basicursus Incident Management

Basicursus Incident Management

Algemeen 

Incident Management (IM) is het geheel aan maatregelen met als doel een weg zo snel mogelijk voor het verkeer vrij te maken nadat een incident heeft plaatsgevonden. Naast ongevallen vallen ook pechgevallen, achtergelaten voertuigen, afgevallen lading en andere onvoorziene situaties zoals loslopende koeien, die de doorstroming van het verkeer verstoren onder IM. Als handhaver / BOA word je regelmatig met één van boven genoemde incidenten geconfronteerd. Tijdens deze training leer je de juiste maatregelen te nemen om een weg weer vrij te maken. De nadruk daarbij ligt op veiligheid voor jezelf en voor derden, hulpverlening aan mogelijke slachtoffers en de doorstroming van het verkeer. 

Inhoud van de opleiding 

wat is incident Management; 

wet en Regelgeving; 

remweg, stopafstand en reactietijd 

plaatsen van voertuig (zwaailichtdiscipline); 

incident verkennen 

gevaarlijke stoffen : hoe herken je ze en wat zijn je eerste maatregelen als hulpverlener. meldingsprocedures & communicatie; 

gebruik van schouwkaart (METHANE) 

Doelgroep 

handhavers/BOA's die te maken kunnen krijgen met verkeersincidenten. 

Vooropleiding 

Opleidingsniveau MBO 3. 

Opleidingsduur en aantal deelnemers 

Opleidingsduur: 

Maximum aantal deelnemers: 

8 uur 16