Groepsgebonden optreden (Horeca detachement)

Groepsgebonden optreden (Horeca detachement)

Algemeen 

De opmars van de BOA is -mede- een gevolg van de roep om meer veiligheid en streng overheidsoptreden. De politie raakt overvraagd en gemeenten nemen zelf personeel (BOA's) in dienst om de gaten te vullen. De coronacrisis van 2020-2021 gaf het laatste zetje en plaatste de BOA in vol ornaat en zichtbaarder dan ooit aan het front. De BOA's worden nadrukkelijk ingezet om toe te zien op de naleving van (corona)regels binnen onder andere de horeca en waar nodig te handhaven. Dergelijk repressief optreden roept steeds vaker agressie op bij de burger en de BOA's worden dan ook steeds frequenter geconfronteerd met geweld. 

De opleiding groepsgebonden optreden stelt de BOA / Handhaver in staat om in onverwachtse en spanningsvolle situaties op een veilige en verantwoorde manier samen met collega’s op te treden. Dit gebeurt door het optimaliseren van de individuele fysieke vaardigheden en van de communicatie, samenwerking en het functioneren van het team, waardoor het team veilig, verantwoord, krachtig en effectief kan optreden. 

Inhoud van de opleiding 

 • opstellen van doel aanpakanalyse
 • reflecteren op de eigen keuzes/aanpak;
 • collega’s op een professionele wijze aanspreken op hun handelen en/of gedrag;
 • doelmatig en planmatig optreden tijdens spanningsvolle situaties;
 • onder druk doelmatig communiceren met collega’s;
 • in elke situatie op een veilige en verantwoorde wijze optreden met oog voor de collega’s, overige betrokkenen en eventuele omstanders;
 • controleren van eigen stressreactie tijdens spanningsvolle situatie;
 • aanpassen van eigen houding (in de vorm van gedrag, uitstraling, etc.) aan de situatie (dialoog); geweldsmiddelen conform de richtlijnen toe te passen;
 • conform de vastgestelde procedures samen te werken op linie;
 • conform de vastgestelde procedures samen te werken met pakken/afschermen;
 • conform de vastgestelde procedures samen te werken met de diensthond.
 • Scenariotraining

Doelgroep 

Handhavers en BOA's met bevoegdheid voor geweldstoepassing 

Vooropleiding 

Je kunt aantonen dat je RTGB gecertificeerd bent. 

Opleidingsduur en aantal deelnemers 

Opleidingsduur: 24 uur
Maximum aantal deelnemers: 16

Vraag hieronder informatie aan: