Basis Rijopleiding BOA II (BRB II) Surveilleren & Staande houden

Basis Rijopleiding BOA II (BRB II) Surveilleren & Staande houden

Algemeen 

Deze opleiding sluit aan bij de BRB I (schadepreventief rijden) en is geschikt voor de BOA en/of handhaver die beroepshalve surveilleert met een dienstvoertuig en daarbij tevens andere voertuigen op een veilige wijze uit het verkeer moet kunnen halen. 

De opleiding gaat onder andere dieper in op de begrippen verkeersinzicht , taal van de weg en kijktechnieken. De student leert als het ware zijn voertuig te gebruiken zonder dat de aandacht wordt afgeleid van de surveillancetaak. Hij/zij leert werken mét en vanuit het voertuig waarbij steeds zorg wordt gedragen voor een veilige werkomgeving voor zichzelf en anderen. 

Inhoud van de opleiding

 • Wetskennis;
 • Preventief voertuig onderhoud;
 • Rapportage bij ingebruikname voertuig;
 • Rapportage overdracht voertuig;
 • Operationeel rijden en surveilleren, herhaling en verdieping van leerdoelen BRB I
 • Voorbeeldfunctie rijden met herkenbaar voertuig;
 • Surveillancetechnieken inclusief: keermethoden, inhalende surveillance, opvallende surveillance
 • Staande houden d.m.v stoptransparant: Plaatsbepaling & positionering voertuig binnen en buiten de bebouwde kom, Gebruik (voertuig) verlichting, Communicatie, Voertuig benadering, Casuïstiek
 • Creëren veilige werkomgeving

Doelgroep
Deze opleiding is geschikt voor BOA's in domein I, II, IV en VI en/of Toezichthouders 

Vooropleiding
Voor deelname aan de rijopleiding BRB II moet de student in bezit zijn van: 

 • Rijbewijs B
 • Voltooide Basis Rijopleiding BOA I of EVC
 • Aanstelling als BOA en/of toezichthouder

Opleidingsduur en aantal deelnemers 

Opleidingsduur : 8 uur
Maximum aantal deelnemers: 2 per instructeur

 

 

Vraag hieronder informatie aan: