Rijopleiding Initieel (auto) (ROI)

Rijopleiding Initieel (auto) (ROI)

Algemeen 

De Rijopleiding Initieel (ROI) is bestemd voor de BOA die, ingevolge de brancherichtlijn optische en geluidssignalen, door de werkgever als als bestuurder van een surveillancevoertuig is aangewezen. Deze opleiding sluit aan bij de ROI zoals deze wordt gegeven aan politie functionarissen. 

Op aangeven van de meldkamer word je naar verschillende meldingen gestuurd. De meldkamer kent aan deze meldingen verschillende prioriteiten toe. De prioriteit bepaalt hoe snel je geacht wordt ter plaatse te komen. Tijdens de ROI leer dan ook om op drie verschillende manieren naar de melding te rijden: 

 • Als normale weggebruiker: hierbij respecteer je de geldende verkeersregels en heb je een voorbeeldfunctie.
 • Met enige spoed: door gebruik te maken van de, aan jouw dienst toegekende vrijstellingen, kun je sneller ter plaatse komen. Je overtreedt daarbij functioneel soms verkeersregels die voor andere weggebruikers wel geldig zijn.
 • Als voorrangsvoertuig: met gebruikmaking van optische en geluidssignalen rijd je door het verkeer. Binnen de ROI word je voorbereid op alle drie manieren van verplaatsen. Je leert dit op een vlotte, veilige en verantwoorde wijze te doen waarbij de veiligheid voor jou, je collega en de andere weggebruikers voorop staat.

Inhoud van de opleiding 

Technische controle, de student: 

 • kan voorafgaand aan een rit de noodzakelijke controles uitvoeren met betrekking tot (veiligheids-) onderhoud en bediening. De student kan daarbij motiveren waartoe hij dergelijke controles uit dient te voeren. 

Voertuigbediening, de student: 

 • berijdt de auto op technisch correcte wijze.
 • brengt het voertuig zonder eindschok tot stilstand.

Rijvaardigheid algemeen, de student:

 • kan met gemiddeld hogere snelheid door het verkeer rijden en past daarbij een assertief, tolerante rijstijl toe. De student communiceert daarbij duidelijk met en anticipeert op overige weggebruikers.
 • is in staat om een eenvoudige inhaalmanoeuvre conform de procedures veilig uit te voeren. is in staat om de afloop van een inhaalmanoeuvre te voorspellen.
 • kan op ieder moment een inhaalmanoeuvre veilig afbreken.
 • kan zowel enkelvoudige als samengestelde bochten conform de procedure veilig te rijden.
 • toont inzicht in de verkeersregeling van kruispunten met verkeerslichten.
 • kan op verschillende soorten wegen rijden, waarbij hij steeds een optimale rij positie kiest.
 • kan vlot en veilig keren.
 • maakt bij duisternis optimaal gebruik van de voertuigverlichting en herkent kruisingen en bochten tijdig door middel van de taal van de weg
 • heeft het voertuig voortdurend onder controle.

Rijvaardigheid specifiek, de student: 

 • kan een eenvoudige zoekopdracht voldoende vlot en veilig uitvoeren
 • volgt zelfstandig een opgegeven richting aan de hand van de ANWB borden.
 • kan voorafgaand aan een opdracht een goede risico analyse maken.
 • maakt desgewenst gebruik van ontheffingen en vrijstellingen welke voor de uitvoering van zijn taakstelling noodzakelijk zijn en houdt daarbij rekening met de van toepassing zijnde richtlijnen.
 • kan de meest eenvoudige surveillance techniek toepassen en signaleert eenvoudige overtredingen zelfstandig waarna hij handelend optreedt. De cursist behoudt daarbij het totaaloverzicht en voert alle noodzakelijke verrichtingen vlot en veilig uit
 • kan een voertuig voldoende vlot en veilig staande houden
 • toont aan over een goede benaderingstechniek te beschikken, zowel tijdens solo als duo surveillance.
 • is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie.

Verkeersinzicht, de student: 

 • anticipeert en communiceert voldoende met het overige verkeer en toont daarbij een assertief/tolerante rijstijl
 • past zijn snelheid alsmede onderlinge afstand continu aan op de omstandigheden en doelstelling.
 • kiest steeds een veilig positie op de rijbaan, uitgaande van de geleerde procedures.
 • beschikt over een goed verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van overige weggebruikers.

Regeling OGS & Brancherichtlijn, de student kan uiteenzetten 

 • wat de strafrechtelijke en civielrechtelijke gevolgen zijn van het direct of indirect veroorzaken van schade of letsel tijdens een prioritaire rit.
 • Wat het gedrag en de reactie van weggebruikers kan zijn wanneer zij geconfronteerd worden met optische en geluidssignalen
 • Wat het gewenste gedrag is van de bestuurder van een prioritair voertuig
 • Wat het effect van een hoge rijsnelheid is op: Remweg, Remafstand, Reactievermogen, Responsetijd, Letselernst

Doelgroep 

Deze opleiding is geschikt voor BOA's met een aanwijzingsbesluit van de werkgever tot bestuurder voorrangsvoertuig. 

Vooropleiding 

Voor deelname aan de ROI moet de student in bezit zijn van: 

 • Rijbewijs B
 • Aanstelling als BOA met voornemen van de werkgever tot aanwijzing bestuurder voorrangsvoertuig

Opleidingsduur en aantal deelnemers 

Opleidingsduur : 36 uur
Maximum aantal deelnemers: 2 per instructeur

 

 

Vraag hieronder informatie aan: