Applicatietrainingen

Applicatietrainingen

Algemeen 

Periodieke bijscholingen, ook wel applicaties genoemd, zijn essentieel om eerder geleerde vaardigheden op het gewenste niveau te houden (competent blijven). Met de tijd ingesleten persoonlijke routinematigheden kunnen de vereiste / aangeleerde vaardigheden “overrulen” 

Tijdens applicaties of periodieke bijscholingen worden de puntjes weer op de “i” gezet. 

Voorts komen tijdens de applicatiedagen nieuwe inzichten aan de orde. Dit kan voortschrijdend inzicht betreffen welke is verkregen uit feedback en evaluatie uit de praktijk; maar ook ontwikkelingen dan wel het toepassen van nieuwe technologieën (voertuigen, materiaal). Ook de persoonlijke evaluatie van de medewerker speelt een belangrijke rol. Applicatie trainingen lenen zich bij uitstek om aandacht te besteden aan de door de medewerker zelf aangegeven persoonlijke verbeterpunten. 

Studenten die een rijopleiding hebben gevolgd waarin met optische en geluidssignalen is gereden, zijn ingevolge de brancherichtlijn verplicht om minimaal eenmaal per drie jaar een bijscholing te volgen. De werkgever is bovendien verplicht om bij deze doelgroep aan te geven op welke wijze deze bestuurders vaardig worden gehouden. 

Op studenten niveau stellen wij onze ‘reguliere’ applicaties altijd samen op basis van evaluatierapporten uit eerdere rijopleidingen (mits aanwezig). De applicatie sluit daarmee nauwgezet aan bij het opleidingsportfolio van de student. Dit maakt onze applicatietrainingen vrijwel altijd tot een maatwerk traject zonder meerprijs. 

Doelgroep
Applicaties zijn van toepassing op alle in deze opleidingsgids omschreven opleidingen en geschikt voor BOA's in domein I, II, IV en VI en/of Toezichthouders die eerder de opleiding hebben gevolgd. 

Vooropleiding
Om voor een applicatie in te kunnen schrijven dient de student eerst de bijbehorende rijopleiding met goed gevolg te hebben doorlopen. Wanneer sprake is van een rijopleiding zoals omschreven in deze studiegids gelden dezelfde kwalificaties als omschreven bij de 'vooropleiding' van de betreffende studie 

Opleidingsduur en aantal deelnemers
Opleidingsduur : 8 uur
Maximum aantal deelnemers: 2 per instructeur

Vraag hieronder informatie aan: