Primaire Rijopleiding Motor BOA (PRM BOA)

Primaire Rijopleiding Motor BOA (PRM BOA)

Algemeen 

De Primaire Rijopleiding Motor is voor BOA's en Toezichthouders die regelmatig met een (lichte) dienstmotor surveilleren. Na afloop van de opleiding is de student in staat om vlot, veilig en verantwoord met een motorfiets te surveilleren. Hij/zij signaleert daarbij eenvoudige overtredingen en kan weggebruikers op veilige wijze uit het verkeer halen. 

Inhoud van de opleiding 

De student : 

 • kan schakelen zonder onnodige mechanische bijgeluiden;
 • kan remmen rechtuit alsmede in bochten en zonder eindschok;
 • kan, voorafgaand aan een rit, de noodzakelijke controles uit te voeren met betrekking tot (veiligheids-) onderhoud en bediening;
 • heeft het voertuig voortdurend onder controle;
 • kan zich met gemiddeld hogere snelheid door het verkeer verplaatsen en past daarbij een defensief, tolerante rijstijl toe;
 • kan op technisch correcte wijze inhalen;
 • kan op ieder moment een inhaalmanoeuvre veilig afbreken;
 • kan zowel enkelvoudige als samengestelde bochten conform de procedure veilig rijden; surveilleert op wegen binnen- en buiten de bebouwde kom, waarbij hij steeds een optimale rij positie kiest;
 • maakt bij duisternis optimaal gebruik van de voertuigverlichting en herkent kruisingen en bochten tijdig door middel van de taal van de weg;
 • kent de taal van de weg en kan verkeersinzichtelijk op voldoende nivo rijden
 • (her)kent de grenzen van zichzelf, de mens, het voertuig en de omstandigheden en weet daarnaar te handelen.
 • kan een zoekopdracht al dan niet met behulp van bebording voldoende vlot en veilig uitvoeren
 • volgt zelfstandig een opgegeven richting aan de hand van route borden.
 • kan voorafgaand aan een opdracht een goede risico analyse maken.
 • maakt -indien nodig- gebruik van ontheffingen en vrijstellingen welke voor de uitvoering van zijn taakstelling noodzakelijk zijn.
 • kan een voertuig vlot en veilig conform de procedure een stopteken geven.

Doelgroep
Deze opleiding is geschikt voor BOA's in domein I, II, IV en VI en/of Toezichthouders 

Vooropleiding
Voor deelname aan de rijtraining arrestantenzorg moet de student in bezit zijn van:

 • Rijbewijs A
 • Aanstelling als BOA en/of toezichthouder

Opleidingsduur en aantal deelnemers
Opleidingsduur : 36 uur
Maximum aantal deelnemers: 2 per instructeur

Vraag hieronder informatie aan: