“Reis om de wereld”

“Reis om de wereld”

vuurtoren

Denkpatronen doorbreken

De mens is een ‘gewoontedier’; we hebben vaste patronen ontwikkeld in onze manieren van denken, handelen en waarnemen. Die patronen zijn veelal onbewust en ze hebben een ‘mooie functie’; je hoeft niet overal over na te denken, het dagelijkse leven gaat als vanzelf.

Maar, elk voordeel heeft ook z’n nadeel…; we zien vraagstukken en mogelijke oplossingen ook vanuit vaste patronen. We denken lineair; van A naar B, vanuit eigen kennis en ervaring. We hebben snel ergens een mening over, hebben een voorkeur voor de bekende weg en zijn snel tevreden met één oplossing.

richting

Doel van de training

In deze 4-daagse training leer je tal van creatieve werkvormen en (om)denktechnieken aan, om situaties anders te benaderen en
bijvoorbeeld kansen en mogelijkheden te (leren) zien, waar andere problemen en moeilijkheden (blijven) ervaren. Het zelf faciliteren van creatieve sessies vormt ook onderdeel van dit leertraject.

Doelgroep

Doelgroep

De training is bedoeld voor teamleiders, projectleiders, team-coördinatoren, mentoren en/of ‘gewone’ teamleden. Creativiteit is immers een toekomstbestendige competentie.

uitgangspunten

Uitgangspunten

Om hedendaagse problemen aan te pakken heb je andere, nieuwe manieren van denken, nodig. Door denkpatronen te doorbreken en creativiteit te stimuleren ontstaat iets moois: innovatiekracht. 

Het trainingsprogramma heeft een metaforische titel: “Reis om de wereld”. Het reizen staat symbool voor ontwikkelen. Wat is het vertrekpunt, wat is de beoogde eindbestemming? Hoe daar te komen, in welk tempo, met wie en met welke hulpmiddelen? Wat heb je in je rugzak zitten; wat kan en/of moet er uit of aan toegevoegd worden?

De wereld staat symbool voor de 4 windstreken.

  1. Het Oosten
Wijsheid, reflectie en bezinning
2. Het Zuiden Inspiratie, bezieling en emotie
3. Het Westen  Onderzoeken, organiseren en te beslissen
4. Het Noorden Richten, inrichten, verrichten. En volharden.

We starten in “het Oosten”, waar wijsheid, reflectie en bezinning centraal staan. Hierna gaan we naar “het Zuiden”, vol van inspiratie, bezieling en emotie gaan we ‘out of the box’ om te bedenken wat nog niet eerder bedacht is. Dat gaan we vervolgens in “Het Westen” finetunen. Hier worden we geleid door de kernwoorden onderzoeken, organiseren en te beslissen. We ronden de reis af in “Het Noorden”, dat staat voor richten, inrichten, verrichten. En volharden. Hier aandacht voor creatieve mogelijkheden om over te gaan tot draagvlak en implementatie.

basis

De 4 windstreken

  1. Wijsheid, reflectie en bezinning: Hoe kijk je naar een vraagstuk en kun je er ook anders(om) naar kijken?
  2. Inspiratie, bezieling en emotie: ‘out of the box’ gaan om te bedenken wat nog niet eerder bedacht is
  3. Onderzoeken, organiseren en beslissen: ‘Out of the box’ ideeën terug laten landen ‘in the box’ van de eigen organisatie
  4. Richten, inrichten, verrichten. En volharden: Creatieve mogelijkheden inzetten om over te kunnen gaan tot draagvlak en implementatie
opzet

Opzet

Via een intake starten we het leerprogramma daadwerkelijk op en worden leerdoelen afgestemd en/of aangescherpt. Het trainingsprogramma is verdeeld over 4 afzonderlijke trainingsdagen, verspreid over zo’n 3 maanden. Tussen die trainingsdagen door faciliteren we 1 op 1 coaching (in virtuele sessies). Op de 4e en laatste trainingsdag staat de zgn. ‘proeve van bekwaamheid’ centraal; elke deelnemer verzorgt een creatief trainingsdeel.

trainers

Trainers

Wil Houtzager is in vele rollen werkzaam geweest. Van medewerker tot en met directeur, van teamlid tot en met programmamanager. De inzichten en ervaringen die hij daarbij heeft opgedaan hebben tot deze training geleid. Het veiligheidsdomein heeft zijn speciale belangstelling. Handhaving en politie hebben een heel eigen dynamiek in hun werk. De grote betrokkenheid bij hun werk verdient een werkomgeving die dat in alle opzichten waardeert en stimuleert.

Tiny van Dulmen is sinds 1992 werkzaam in verschillende functies die betrekking hebben op het ontwikkelen van mens en/of organisatie. Tiny heeft ervaring als adviseur leren en ontwikkelen, trainer, coach, projectleider en docent in profit en not-for-profit settings. Een van de kerngedachten die hij aanhangt èn toepast is die van het waarderend onderzoeken en ontwikkelen (“Appreciative Inquiry”).

 

Vraag hieronder informatie aan: