Waarderend leidinggeven aan teams

Waarderend leidinggeven aan teams

vuurtoren

Onze wereld verandert voortdurend

Voortdurend wordt een beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van mens en organisatie. We dienen steeds wendbaarder te worden. Waar we gewend waren vooral zelfstandig in een functie te werken, verschuiven we naar steeds intensievere samenwerking in teams en projectteams. Want alleen dan zijn we in staat om ons aanpassingsvermogen optimaal te benutten. Het geheel is meer dan de som der delen!

richting

Doel van de training

Tijdens deze 4-daagse training leer je hoe je, uitgaande van de kracht en mogelijkheden van elk teamlid, de samenwerking vorm geeft waarmee het team goed presteert en zich voortdurend blijft ontwikkelen.

Doelgroep

Doelgroep

De training is bedoeld voor teamleiders, projectleiders, team-coördinatoren, mentoren en/of ‘gewone’ teamleden. Je doet het immers samen.

uitgangspunten

Uitgangspunten

Je leert de uitgangspunten van ‘waarderend ontwikkelen’ en van ‘dynamische oordeelsvorming’ hanteren, waardoor waarderen, inspireren, mobiliseren en reflecteren jouw stevige basis zullen gaan vormen.

Waarderend ontwikkelen: Wij gaan uit van positieve waardering. Uitgaan van wat er goed gaat, om je als team richten op de volgende stap in ontwikkelen en presteren. Het team staat centraal, nauw verbonden met de individuele ontwikkeling van elk teamlid. Elk teamlid heeft zijn eigen kracht en mogelijkheden. Waar is eenieder van ons goed in? Wat is voor ieder van ons de volgende stap in zijn/haar ontwikkeling? Hoe dragen we daarmee bij aan teamontwikkeling en teamprestaties. Voortdurend combineren we ieders kwaliteiten om het team optimaal te ontwikkelen en samen tot goede prestaties te komen.

Dynamische oordeelsvorming: Werken met dynamische oordeelsvorming maakt je bewust van je primaire reacties en de achterliggende (voor)oordelen en gevoelens. Door vragen te stellen, objectiveer je je primaire reacties tot heldere conclusies en realistische besluiten. Dat geeft ruimte voor inspiratie en vernieuwende inzichten. En dit brengt kansen en mogelijkheden in het vizier om het team optimaal te ontwikkelen en om te komen goede prestaties.

basis

De basis van waaruit wij werken:

Waarderen: erkenning geven aan de persoon, zodat deze zich beloond voelt in zijn/haar (ontwikkel)acties
Inspireren; het stimuleren van de intrinsieke motivatie van de persoon, zodat hij/zij zich blijft ontwikkelen
Mobiliseren; benutten en verder ontwikkelen van de capaciteiten van de persoon, zodat hij/zij voorbereid is op toekomstige situaties
Reflecteren; evalueren op groei en ontwikkeling, op inhoud en proces, zodat continue verbetering een basis is.

opzet

Opzet

Via een intake starten we het leerprogramma daadwerkelijk op en worden leerdoelen afgestemd en/of aangescherpt. Het trainingsprogramma is verdeeld over 4 afzonderlijke trainingsdagen, verspreid over zo’n 3 maanden. Tussen die trainingsdagen door faciliteren we team- en 1 op 1 coaching (in hoogstwaarschijnlijk virtuele sessies). Op de 4e en laatste trainingsdag staat de zgn. ‘proeve van bekwaamheid’ centraal; elke deelnemer presenteert zijn leervorderingen en die van het team.

De opzet in 10, meer inhoudelijke punten:

  1. Hier staan wij nu (vertreksituatie)
  2. Dit willen wij bereiken (doelsituatie)
  3. Dit vinden wij belangrijk (kernwaarden)
  4. Hier zijn wij goed in (kwaliteiten)
  5. Deze krachtige keuzes maken wij (vanuit 1-4)
  6. Deze scenario’s voorzien wij (anticiperen)
  7. Ons motto/onze lijfspreuk (bijv. “Alles wat je aandacht geeft, groeit”)
  8. Onze oogst (resultaten)
  9. (Mijn) toekomst (als leider)
  10. Onze vervolgstappen (over; blijven leren)
trainers

Trainers

Wil Houtzager is in vele rollen werkzaam geweest. Van medewerker tot en met directeur, van teamlid tot en met programmamanager. De inzichten en ervaringen die hij daarbij heeft opgedaan hebben tot deze training geleid. Het veiligheidsdomein heeft zijn speciale belangstelling. Handhaving en politie hebben een heel eigen dynamiek in hun werk. De grote betrokkenheid bij hun werk verdient een werkomgeving die dat in alle opzichten waardeert en stimuleert.

Tiny van Dulmen is sinds 1992 werkzaam in verschillende functies die betrekking hebben op het ontwikkelen van mens en/of organisatie. Tiny heeft ervaring als adviseur leren en ontwikkelen, trainer, coach, projectleider en docent in profit en not-for-profit settings. Een van de kerngedachten die hij aanhangt èn toepast is die van het waarderend onderzoeken en ontwikkelen (“Appreciative Inquiry”).

 

Vraag hieronder informatie aan: