boadag2021

Meld je aan voor de BOA dag 2021

De BOA-dag 2021 vindt plaats op 7 oktober in en om het huis voor veiligheid in Baarn.

Speciaal voor BOA's en werkgevers in domein 1,2 en 4

Corona maatregelen
We volgen voor deze bijeenkomst de op dat moment geldende corona-maatregelen

Dagindeling
Naast de workshops is er een uitgebreid buitenprogramma met verschillende demonstraties en mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan.

 • Inloop vanaf 09.45 tot 10.15
 • 10.15 plenaire opening
 • 10.30-11.30 workshops ronde 1
 • 11.30-12.30  workshops ronde 2
 • 12.30-13.30 lunch
 • 13.30-14.30 workshops ronde 3
 • 14.30-16.30 workshops ronde 4
 • 16.30 afsluiting

Programma
Er is een uitgebreid programma van workshops en lezingen

VBOT/Cito 

Kennisquiz Wat weet jij van de Wet wapens en munitie en het vuurwerkbesluit?
Tijdens deze kennisquiz ga je verschillende casussen maken en toetsen wat jouw kennis hiervan is. Er zal een specialist aanwezig zijn die alles weet van de wet wapens en munitie en van het vuurwerkbesluit, en deze specialist kun je inzetten als ‘hulplijn’. Wie wordt de expert van de dag? Durf jij het aan om je kennis te toetsen?

Jouw droomexamen, leren van examineren
(Beroepsgerichte) examens; voor de meeste mensen geen pretje! De voorbereiding kost vaak veel tijd en het feit beoordeeld te worden, levert geregeld stress op. Soms hangt immers de uitvoering van je geliefde beroep ervan af. Waarom zijn er eigenlijk examens? En wat komt er allemaal kijken bij het ontwikkelen van een goed examen? Hoe zou je zelf een examen inrichten? Welke onderwerpen moeten volgens jou aan bod komen en wat juist niet? Tijdens een interactieve workshop kijken we samen met een toetsdeskundige van Cito naar verschillende aspecten, waarbij we erg benieuwd zijn naar jouw mening.

Procentrum 

Incidenten met elektrische voertuigen
De oplaadbare accu is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Denk maar eens aan je GSM, elektrische fiets of de elektrische voertuigen die je dagelijks tegenkomt op de weg. Maar wist je dat er ook een gevaar schuilt in al deze oplaadbare apparaten? Peter van Moorsel (oud brandweerman) neemt je mee in vogelvlucht en laat je zien wat je kunt en juist niet moet doen bij incidenten met elektrische voertuigen.

Kennismaken rijden met elektrische voertuigen 
Onder begeleiding van ervaren instructeurs van PROCentrum stap je in de Volvo XC40 P8, een 100% elektrisch voertuig. Wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij het besturen van een dienstvoertuig? En rijden elektrische voertuigen nu ook zoveel anders? Alle (semi)overheidsinstellingen worden de komende jaren geconfronteerd met overheidsplannen – én gerechtelijke uitspraken- die de overstap naar duurzaamheid minder vrijwillig maken. Een elektrisch voertuig is -op dit moment- een van de meest voor de hand liggende alternatieven om de mobiliteit van hulpverleners duurzaam te borgen. Ervaar nu zelf hoe het is om te rijden en surveilleren in zo’n voertuig. Dankzij VOLVO Nederland staan er een aantal gloednieuwe voertuigen klaar waarin gereden kan worden!

Levensreddend handelen 
Als Handhaver ben je vaak als eerste ter plaatse bij incidenten, je bent nu eenmaal vaak op straat. De maatschappij veranderd, en daarmee ook de incidenten. Bij medische noodsituaties is het reguliere EHBO vaak niet meer voldoende. Denk hierbij aan een ernstige aanrijding met een fietser, steekincidenten, drugs of ongevallen met meerdere slachtoffers. Met enkele simpele toevoegingen aan je uitrusting en eenvoudige protocollen kun je je kennis verbreden en weet je wat je kunt doen! Bij deze workshop ga je ook zelf aan de slag!

Rijopleiding voor boa
De gemeente Eindhoven heeft met de aankoop van de E Golf een belangrijke stap gezet naar duurzame mobiliteit voor haar toezichthouders en tevens een primeur behaald op het gebied van voortgezette rijvaardigheidstraining. Om het maximale rendement uit de aangekochte voertuigen te halen én de medewerkers veilig de aan hun opgedragen taken uit te laten voeren nam Eindhoven, als eerste Nederlandse gemeente, deel aan het Europese Electric Government Vehicle (EGV) project uitgevoerd door PROCentrum. Dit heeft geresulteerd in een terugloop van schades met ruim 75%!
De opleidingen kunnen op maat worden verzorgd en aangepast aan het werkgebied. Ook het gebruik van de stoptransparant en het daarbij veilig werken met en rond het voertuig is een mogelijke aanvulling. Eigenaar Eric Sanders neemt vertelt u graag alle ins en outs van dit project.

Uitrusting en bewapening boa
De BOA heeft in relatief korte tijd een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De nationale politie trekt zich op een aantal onderdelen van het veiligheidsdomein steeds verder terug waardoor bestuurders, noodgedwongen, zoeken naar alternatieven om de veiligheid binnen hun gemeenten te kunnen garanderen. De afgelopen jaren hebben we vast kunnen stellen dat de BOA’s hierdoor steeds meer toezichthoudende maar ook handhavende taken kregen toebedeeld. De belastbaarheid van de BOA staat mede hierdoor onder druk. We zien steeds meer (gewelds)incidenten waar BOA’s bij betrokken zijn en de roep om betere en andere bewapening is groot. In hoeverre is de praktische opleiding van de BOA echter mee gegroeid in de belastbaarheid? Zou het niet verstandig zijn om, naast uitrusting en bewapening, ook de huidige opleiding eens met een kritisch oog te beschouwen en bijvoorbeeld meer aandacht te besteden aan weerbaarheid? De BOA Academie neemt u graag mee tijdens een interactieve sessie met als inzet de BOA beter voor te bereiden op hun taakstelling.

Next HRM

Doorbreken van denkpatronen
De mens is een ‘gewoontedier’; we hebben vaste patronen ontwikkeld in onze manieren van denken, handelen en waarnemen. Die patronen zijn veelal onbewust en ze hebben een ‘mooie functie’; je hoeft niet overal over na te denken, het dagelijkse leven gaat als vanzelf.

Maar, elk voordeel heeft ook z’n nadeel…; we zien vraagstukken en mogelijke oplossingen ook vanuit vaste patronen. We denken lineair; van A naar B, vanuit eigen kennis en ervaring. We hebben snel ergens een mening over, hebben een voorkeur voor de bekende weg en zijn snel tevreden met één oplossing.Wil jij denkpatronen doorbreken? En bijvoorbeeld kansen en mogelijkheden (leren) zien, waar anderen problemen en moeilijkheden (blijven) ervaren?Neem dan, op 7 oktober 2021, deel aan deze workshop. We besteden aandacht aan de 4 basisvaardigheden van een creatieve denker:

 • Anders waarnemen
 • Uitstellen van oordeel
 • Flexibel associëren
 • Gebruiken van verbeeldingskracht

Ontwikkelgesprekken

Quote van Picasso:

De zin van het leven: om je gave te vinden
Het doel van je leven: het weg geven

Het werkveld is voortdurend in beweging. Dat vereist veel van jou als handhaver, toezichthouder, mentor en leidinggevende. Continu jezelf blijven ontwikkelen zodat je jouw werk goed kan blijven doen en een volgende stap in je ontwikkeling kunt maken. Daarin vervullen ontwikkelgesprekken een sleutelrol. Jij zelf, jouw mentor en jouw leidinggevende, samen voeren jullie deze gesprekken.Wanneer jij kan werken vanuit jouw kracht en talenten en waar jij plezier aan beleeft, dan ben jij het meest betrokken en lever jij jouw beste prestaties. Het lijkt vanzelfsprekend, in de praktijk blijkt het lastig om dit te bereiken. Ontwikkelgesprekken helpen dit te realiseren.

Wil jij met plezier jezelf blijven ontwikkelen, neem dan 7 oktober deel aan deze workshop.

We besteden aandacht aan:

 • Doen waar je goed in bent en plezier in hebt
 • Gesprekken voeren waar je energie van krijgt
 • Effectief complimenten geven
 • Het voeren van een waarderend en onderzoekend gesprek

Min J&V

De aanpak van ondermijning door Boa’s
Het thema “ondermijning” heeft politiek bestuurlijk zowel landelijk als regionaal/lokaal een hoge prioriteit. In deze workshop wordt u meegenomen naar de gemeentelijke (uitvoerings)praktijk en aanpak van ondermijnende criminaliteit. Wat is ondermijning, welke verschijningsvormen heeft het en wat er speelt er in Capelle a/d IJssel? Wat is in de gezamenlijke aanpak de bijdrage door de boa’s in domein I, waar lopen zij tegenaan en hoe doen ze dat?

Na een korte introductie wordt snel doorgestapt naar de echte werkelijkheid en ziet en hoort u veel over ervaringen, werkwijzen, bevoegdheden, resultaten en leerpunten.

De workshop wordt verzorgd door:

 • Bart Engberts (beleidsadviseur MinJenV en tevens werkzaam bij het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum en voorheen het Aanjaagteam ondermijning)
 • Michele van Donge (voorm. unithoofd veiligheid, toezicht en handhaving, Capelle a/d IJssel, thans programmamanager Ondermijning, gem. Utrecht)
 • Rocky Emmen (coördinator handhaving bij het ondermijningsteam, Capelle a/d IJssel) 
 • Erwin Verkijk (teamleider handhaving, Capelle a/d IJssel)

Boa trainer

Demo Drone 

Utrecht

Pilot verkeershandhaving
Handhaving in Utrecht neemt sinds december 2020 deel aan een pilot op het gebied van verkeershandhaving. Via een tijdelijke bevoegdheid mogen de handhavers domein 1 optreden tegen drie verkeersfeiten v.w.b. fietsers. Te weten geen verlichting, bellen en door rood licht fietsen. In deze workshop zal besproken worden hoe de pilot tot stand is gekomen, wat de ervaringen zijn.

Zoetermeer 

Pilot wapenstok
De wapenstok. Dit geweldsmiddel roept bij velen een reactie op, maar los van de discussie. Hoe is de handhavingsorganisatie van de gemeente Zoetermeer omgegaan met deze pilot? We geven je graag inzicht in het tot stand komen van deze pilot en wat dit vraagt van medewerkers en organisatie

NVDI

Als alcoholtoezicht jouw ding is!!

Kosten:
50 Euro, inclusief lunch en consumpties. Na verwerking van de inschrijving, wordt een betaal link toegestuurd. Na betaling ontvang je de definitieve uitnodiging.

Meld je snel aan, er is maar beperkt plek.

Aanmeldformulier

Stap 1 van 2

Ik ben(Vereist)