IMG_1442

Pensioen en contributie

pensioen en contributie

Als je lid bent van Vakbond BOA ACP en volledig met pensioen gaat, ga je minder contributie betalen. Daarvoor is het echter wel belangrijk dat wij weten wanneer je volledige pensionering exact ingaat. Zo kunnen wij tijdig de lagere contributie voor je doorvoeren. Wanneer je jouw concrete pensioendatum vroegtijdig aan ons doorgeeft, hoef je de eerste twee maanden van je volledige pensionering bovendien geen contributie te betalen!

Bovenkant formulier

  • Naam*
  • Postcode*
  • E-mailadres*
  • Pensioendatum*

Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ

  • Automatische incasso

Wil je ons machtigen voor automatische incasso van de contributie? Download het machtigingsformulier. Deze kun je getekend retour sturen per email of per post, na ontvangst zorgen wij voor de verwerking.

Ik ben BOA

LID WORDEN VAN Vakbond BOA ACP?

Sluit je aan