Agressie en geweld in het OV vraagt om actie

Agressie en geweld in het OV vraagt om actie

2 mei 2024, veilig en gezond werken

De toename van agressie en geweld tegen NS-personeel waaronder boa’s (medewerkers veiligheid & service) heeft geleid tot veel aandacht in de media, vragen binnen de Tweede Kamer en een protestactie op zaterdag 20 april. Ook mooi dat de NS een signaal heeft afgegeven door het openbaar vervoer in Nederland 3 minuten lang stil te zetten. Alleen wat volgt hierop? Vakbond BOA ACP wil dat betrokken partijen nu eindelijk eens de daad bij het woord voegen.

Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak, zoals boa’s, politiemensen en andere hulpverleners, is al jaren een breed maatschappelijk probleem. De verharding van de samenleving laat zich ook zien in cijfers, maar veel belangrijker is dat achter die getallen mensen zitten. De mishandeling van een conducteur en een boa binnen het openbaar vervoer in het weekend van 13/14 april heeft dan ook de gemoederen beziggehouden en geleid tot een landelijke protestactie tegen geweld in het OV op zaterdag 20 april.

Boa-status en bevoegdheden

Toch vraagt Vakbond BOA ACP zich af wat de NS als grote werkgever verder aan actie onderneemt, vooral gelet op enkele naar het lijkt ondoordachte stappen vorig jaar. De NS heeft destijds bijvoorbeeld - tegen het advies van de Ondernemingsraad (OR) in - besloten om de boa-status/bevoegdheden van conducteurs af te nemen. Voorzitter van Vakbond BOA ACP Richard Gerrits: “Dit is puur een beleidsmatige keuze geweest. En een zeer ongewenste ontwikkeling voor de mensen die dagelijks hun werk moeten doen in het openbaar vervoer.”

Bodycam

Ook is in januari een pilot gestart bij de NS met bodycams, terwijl in Nederland al voldoende voorbeelden zijn van de positieve effecten van het dragen van een bodycam binnen verschillende beroepsgroepen. Ook veel medewerkers Veiligheid & Service kunnen hierover meepraten. “Waarom er niet wordt geluisterd naar de mensen op de werkvloer die al ervaring hebben met in dit geval het dragen van een bodycam, kan er bij mij niet in”, stelt Richard Gerrits. “Wij zouden graag zien dat de NS deze pilot snel afrondt en een bodycam standaard toevoegt aan de uitrusting van conducteurs en servicemedewerkers. Stel dat niet uit.”

Pappen en nathouden

De voorzitter van Vakbond BOA ACP heeft bovendien met verbazing gekeken naar het debat in de Tweede Kamer (woensdag 17 april) over de toename van het geweld tegen medewerkers van de NS na de recente mishandeling van een conducteur. “Dit politieke debat kenmerkte zich vooral door pappen en nathouden. Ja, staatssecretaris Vivianne Heijenen (Infrastructuur en Waterstaat, red.) en andere Kamerleden spraken hun afschuw uit. Toch heb ik nu niet direct het vertrouwen dat deze staatssecretaris de werkgevers in Nederland - die niet goed zorgen voor de veiligheid van hun medewerkers - het vuur aan de schenen gaat leggen om verandering teweeg te brengen. Waar onze leden vooral behoefte aan hebben, is meer concrete maatregelen om geweld tegen te gaan.”

Oproep aan NS

Vakbond BOA ACP voert regelmatig gesprekken met het ministerie van Justitie & Veiligheid als het gaat om de veiligheid van boa’s, onder welke omstandigheden zij hun werk moeten doen en welke bevoegdheden en middelen daarvoor nodig zijn. Dat vraagt blijkbaar om een lange adem. Richard Gerrits: “We zien al jarenlang een verharding van onze maatschappij en daar moeten ook onze boa’s zich tegen beschermen. Daarom pleiten we al langere tijd voor het uitbreiden van de standaarduitrusting van boa’s met verdedigingsmiddelen, zoals een korte wapenstok, pepperspray en bodycam. Daar blijven wij ons voor inzetten. Het zou de NS in ieder geval sieren als zij haar conducteurs ook de boa-status en de daarbijhorende bevoegdheden teruggeeft.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN BOA ACP?

AANMELDEN