Bewapening boa stelselmatig afgewezen

Bewapening boa stelselmatig afgewezen

31 aug 2020, geweldsmiddelen

Groene boa’s te vaak zonder bewapening het bos ingestuurd

Inventarisatie onder groene boa’s: met de aanvraag voor bewapening gaat het in zeker 20 gevallen mis.

Begin juni dit jaar vraagt de KNVvN (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht) haar leden, de groene boa’s, naar de gang van zaken bij de aanvraag van bewapening. In zeker 20 gevallen is die door dienst Justis geweigerd. Volgens Rolf Overdiep, voorzitter van de KNVvN, zijn deze dossiers slechts het topje van de ijsberg: ‘Toezicht, handhaving en veiligheid in het buitengebied komen daardoor verder onder druk te staan.’

En dat terwijl minister Grapperhaus in zijn brief van 5 juni aan de Tweede Kamer schrijft: “Voor mij staat voorop dat de boa zijn taak goed en veilig moet kunnen uitoefenen.” De minister stelt in de brief, die voornamelijk over de blauwe boa domein I gaat, dat het geweldsmonopolie bij de politie en de krijgsmacht blijft. Maar er zijn volgens hem ook uitzonderingen: “Denk aan (…) de boa’s in het groene domein (domein II, red.) die minder gemakkelijk op assistentie van de politie kunnen terugvallen.”

De minister belooft in diezelfde brief met spoed met een nieuw besluit ‘bewapening en uitrusting boa’s’ te komen: “In de nieuwe regeling zal bewapening van boa’s zodanig worden uitgewerkt dat er zo min mogelijk lokale verschillen kunnen ontstaan. Evenwel beoogt deze regeling wel voor de lokale driehoek flexibiliteit te bieden.”

Praktijk is anders

De praktijk wijst echter anders uit. Een van de 20 gevallen is een boa van een natuurbeheerorganisatie in het oosten van het land. Hij heeft al 15 jaar volledige bewapening; dat is inclusief een vuurwapen. Onlangs is zijn aanvraag voor een verlenging van de ontheffing niet gehonoreerd. Argumentatie van screeningsautoriteit Justis: ‘het geweldsmonopolie berust bij de politie’. De boa is zijn aanstelling als boa inmiddels kwijt.

Veiligheid in buitengebied

Toezicht en handhaving in het buitengebied is van geheel andere orde dan in stedelijke gebieden. De groene boa wordt bijna dagelijks geconfronteerd met stroperij en drugsgerelateerde criminaliteit. Daarnaast opereert de groene toezichthouder meestal alleen. Om werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, is een goede bewapening een vereiste. De door de minister voorgestelde handboeien zijn geen bewapening; het zijn uitrustingsstukken om verdachten mee te transporteren. Wapenstok, pepperspray en een vuurwapen bieden de groene boa wel voldoende mogelijkheden om doortastend op te treden en tevens geeft het gebruikers van het buitengebied een groot gevoel van veiligheid.

bron: KNVvN

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN