Boa’s onterecht ontslagen bij gemeente Sittard-Geleen

Boa’s onterecht ontslagen bij gemeente Sittard-Geleen

3 dec 2020, nieuws

Vakbond BOA ACP: ‘Ontslag was buitenproportioneel’

Gisteren deed de kantonrechter van de rechtbank Limburg uitspraak in de zaak die drie boa’s aanspanden tegen de gemeente Sittard-Geleen. De rechter heeft zowel het ontslag op staande voet vernietigd als het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomsten afgewezen.

Vakbond BOA ACP stond de boa’s bij tijdens de procedure. Voorzitter Richard Gerrits: “We zijn heel blij met de uitspraak, maar hij kwam niet als een verrassing. De sanctie van de werkgever -het ontslag op staande voet- was buitenproportioneel.”

Ontslag op staande voet

De boa’s komen in de problemen als de werkgever erachter komt dat er een Whatsapp groep is waarin de medewerkers -naast privé gesprekken- ook het gedrag van collega’s en leidinggevenden bespreken. Na lezing van de gesprekken krijgen drie medewerkers op staande voet ontslag. Een vierde persoon is gedetacheerd en verliest ook zijn werk in Sittard-Geleen.

Inhoud gesprek privé

De kantonrechter oordeelt dat in dit geval een andere, lichtere disciplinaire sanctie aan de orde is, onder meer omdat de inhoud van het gesprek in de Whatsapp groep privé is en valt onder artikel 8 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). De gemeente had daarom niet zomaar kennis mogen nemen van de inhoud van het gesprek. Ook laat de rechter zwaar wegen dat de hele kwestie in de regionale pers is gekomen, waardoor de boa’s imagoschade hebben opgelopen die hen hindert bij het vinden van een andere baan.

Hoe verder

Gemeente Sittard-Geleen zal, nu het ontslag op staande voet vernietigd en het ontbindingsverzoek  is afgewezen, contact moeten gaan zoeken met de belangenbehartigers van de werknemers over hoe nu verder.

Werkklimaat

Richard Gerrits: “Vakbond BOA ACP ziet met belangstelling de uitnodiging van gemeente Sittard-Geleen tegemoet om te praten over de problemen waar de Whatsapp gesprekken door ontstonden. Dat ging om het ongezonde werkklimaat op de afdeling.”

Lees hier de uitspraak:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Nieuws/Paginas/Ontslag-boas-gemeente-Sittard-Geleen-onterecht.aspx

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN