Vakbond BOA ACP

Leden BOA ACP stellen zich voor: Frans van Dijk van de GAD Gooi- en Vechtstreek

Binnen BOA ACP hebben we naast leden ook kaderleden. Die laatsten zetten zich in voor onze vakgroep. Via  deze website bieden we kaderleden uit diverse boa-diciplines de gelegenheid te vertellen wat het werk van een BOA precies inhoudt. Deze keer is het de beurt aan BOA Frans van Dijk, van de afdeling toezicht en handhaving van de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD) Gooi- en Vechtstreek.

Waar houdt de GAD Gooi- en Vechtstreek zich mee bezig en wat treffen GAD-medewerkers zoal aan? Van Dijk: “Denk aan folders in het bos, dumpen van huishoudelijk afval naast de containers, lege blikjes die uit auto’s worden gegooid en illegale inzameling.” De medewerkers van Toezicht en Handhaving van de GAD hebben vanuit de Wet milieubeheer de taak om personen die de regels van het aanbieden, ophalen of veroorzaken van zwerfafval overtreden aan te spreken op hun gedrag. In ernstige gevallen riskeren mensen een proces-verbaal.

Voorbeelden van dergelijke ‘ernstige gevallen’: luiers weggooien van het balkon, frituurvet lozen in de hemelwaterafvoerput of dertig kuub tuinafval dumpen op de hei. De medewerkers van Toezicht en Handhaving van de GAD komen dagelijks de gekste dingen tegen. Van Dijk: “Vaak is het moeilijk in zo’n geval een verdachte te achterhalen. Regelmatig lukt het ons toch om deze mensen te spreken te krijgen en om zo nodig een proces-verbaal op te maken. Het is bijna een euforisch moment als we een verdachte van een ernstige overtreding weten te achterhalen. We hopen door onze interventie en zo nodig repressie verder ongewenst gedrag in de toekomst te voorkomen. Maar sec genomen is het triest dat er mensen zijn die hun afval op deze manier van zich ontdoen.”

Spelregels

“Veruit de meeste mensen in onze regio werken wel mee aan de ‘spelregels’”, vertelt Van Dijk, “hoewel Toezicht en Handhaving over die spelregels wel regelmatig goede voorlichting en uitleg moet geven.”

De GAD haalt het huishoudelijk afval op van ongeveer 110.000 huishoudens in de regio Gooi- en Vechtstreek. Ook beheert zij vier scheidingsstations waar inwoners zelf hun (grof) huishoudelijk afval naartoe kunnen brengen. De afdeling Toezicht en Handhaving controleert of de spelregels voor het aanbieden van huishoudelijk afval worden nageleefd. De voorschriften staan vermeld in de Afvalstoffen Verordening Gewest Gooi- en Vechtstreek 2010 (ASV) die door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit is in de wet milieubeheer bepaald.

“Een ander aspect in ons takenpakket”, aldus Van Dijk, “is dat we ook handhaven op:

 • het voorkomen en beperken van schade aan het milieu;
 • het ontdoen van afvalstoffen buiten de inrichting, in de bodem brengen of verbranden;
 • het inzamelen van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen;
 • het in een oppervlaktewater brengen van stoffen zonder vergunning;
 • algemene bepalingen ter bescherming van de bodem.”

 

Kennisoverdracht

Naast toezicht houden en handhaven van de ASV is er ook veel kennisoverdracht tussen medewerkers van Toezicht en Handhaving en boa-collega’s uit de regio Gooi- en Vechtstreek, aspirant-politiemensen en milieu-boa’s uit het land. “Verder zijn wij de ogen en oren van onze ketenpartners”, vertelt Van Dijk.

Klachten en meldingen

Tegen welke klachten en meldingen lopen medewerkers van de GAD aan? Op jaarbasis krijgt de GAD 4800 meldingen, waarbij 450 interventies plaatsvinden. De meldingen zijn te onderscheiden in:

 • (Grof) huishoudelijk afval naast inzamelvoorziening aanbieden
 • Huishoudelijk afval foutief aanbieden
 • Huishoudelijk afval op een andere manier, in ander inzamelmiddel aanbieden
 • Huishoudelijk afval op andere dan de vastgestelde dagen/tijden aanbieden
 • Klein chemische afval aanbieden bij huishoudelijk afval
 • Bedrijfsafval aanbieden
 • Verkeerd aanbieden van grof huishoudelijk afval
 • Afval onvoldoende gescheiden aanbieden

 

Leefbaarheid

Van Dijk: “Hieruit blijkt dat toezicht en handhaving op afvalstromen noodzakelijk is ter bescherming van het milieu en de leefbaarheid in de wijk voor burgers. Daar zetten mijn collega’s en ik ons elke dag met hart en ziel voor in.”

Terug naar overzicht
Wil je ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

 

Spelregels voor reageren
 • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
 • Behandel iedereen met respect.
 • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
 • Heb je vragen? Mail ons

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close