Meer samenwerking tussen blauwe en groene boa

Meer samenwerking tussen blauwe en groene boa

17 sep 2020, interviews

Vorig jaar sloegen Vakbond BOA ACP en de KNVvN – de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht – de handen ineen, voor een samenwerking tussen domein 1 Openbare Ruimte en domein 2 Milieu, welzijn en infrastructuur. Oftewel: de blauwe en de groene boa. Wat zijn de plannen voor de toekomst? We vragen het aan de twee voorzitters Rolf Overdiep (KNVvN) en Richard Gerrits (Vakbond BOA ACP)

Hoe ziet de samenwerking tussen BOA ACP en KNVvN eruit?

Richard Gerrits: “Vanuit Vakbond BOA ACP zijn we sterk vertegenwoordigd in domein 1, 2 en 4, maar dat wil niet zeggen dat we ook vanzelfsprekend alles weten over wat er in die domeinen speelt. En dat willen we uiteraard wel. In de KNVvN zien we een partner die inhoudelijk goed op de hoogte is. En die we ook bij ontwikkelingen in de toekomst kunnen betrekken.”

Rolf Overdiep: “We zoeken elkaar steeds meer op en maken gebruik van elkaars kennis en contacten, zonder daarbij elkaars identiteit teniet te doen. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat we doorverwijzen naar de bond, omdat daar meer kennis is op het juridische vlak. Anderzijds hebben wij dan weer veel kennis van het buitengebied en uitstekende contacten bij de terreinbeherende organisaties zoals de Landschappen, Staatsbosbeheer en ruim 1.600 particuliere landgoederen. De KNVvN heeft als doel het kennisniveau van de groene toezichthouder op peil te houden of uit te breiden. Dus ook van de blauwe boa die in het buitengebied werkt. Als de groene of de blauwe boa een probleem heeft, dan kijken we of het vakinhoudelijk is of werkgerelateerd. Gaat het puur om de boa als werknemer, dan verwijzen we direct door naar de vakbond, maar houden wel de vinger aan de pols.”

Hoe zien jullie een samenwerking tussen de blauwe en groene boa?

Richard Gerrits: “We willen ernaartoe dat de bevoegdheden van de verschillende domeinen bij elkaar gevoegd gaan worden. Er zijn al pilots in het land en de regelgeving maakt het nu ook mogelijk dat boa’s in domein 2 ook bevoegd kunnen zijn voor domein 1 en vice versa. Dus die samenwerking zie je langzamerhand ontstaan – daar waar boa’s bevoegd zijn – om zowel binnen hun eigen domein als het domein wat ernaast ligt op te kunnen treden. Dit was een van de wensen die we naar elkaar hebben uitgesproken en waarbij we ook ons zin hebben gekregen in Den Haag.”

Rolf Overdiep: “Het maakt niet uit wat voor kleur je hebt maar werk gewoon samen. Kijk binnen de disciplines wat je voor elkaar kunt betekenen. Er zijn raakvlakken tussen blauw en groen die steeds meer in elkaar overlopen. Maar maak er ook geen attractiepark van. Want met Jan en alleman op pad gaan werkt ook niet. De KNVvN kan vanuit de groene domein 2 kant gaan helpen om domein 1 goed te laten functioneren in het groen, als ze dat onderdeel wordt van hun werk. Daar zit onze kracht en daar vullen we elkaar aan.”

Richard Gerrits: “Binnen het gehele veiligheidsdomein zijn tekorten. Wij willen ernaartoe dat het voor de boa in domein 1 gemakkelijk wordt om- of bijgeschoold te worden naar domein 2. Daar denken we met elkaar over na: hoe kun je binnen de 6 domeinen en/of het hele veiligheidsdomein de mensen zolang mogelijk tevreden met hun werk houden. Want als we dat veel gemakkelijker kunnen organiseren, dan behouden we de mensen die met de goede normen en waarden het veiligheidsdomein zijn ingestapt.”

Hoe zou zo’n scholingstraject er uit kunnen zien?

Rolf Overdiep: “Vanuit onze zeer ruime ervaring in het werkveld hebben we de Groene Praktijkopleiding I bedacht. De opleiding is mbo-gecertificeerd en wordt gegeven op een landgoed; zoveel mogelijk buiten. Er is bijvoorbeeld controle van een jacht en er wordt kennisgemaakt met illegale praktijken in het buitengebied, met onder andere stroperij. En er is een gevorderden opleiding in ontwikkeling. Die houdt in dat we dieper op wet- en regelgeving ingaan, maar wel altijd passend bij de dagelijkse boa-praktijk. Dat laatste is trouwens een voorwaarde voor alle opleidingen van de KNVvN. De blauwe boa’s mogen ook aan de opleidingen deelnemen. Daarna is er nog een 1-daagse forensische groene opleiding omdat de gemiddelde groene boa geregeld geconfronteerd wordt met lijkvinding in het buitengebied. Ze leren het veiligstellen van de locatie, ter bescherming van het sporenbeeld.”

Waar staan we over 5 jaar?

Rolf Overdiep: “Ik hoop op gelijkheid in kennis en gelijkheid in bevoegdheden in domein 2.”

Richard Gerrits: “Goed opgeleide professionele boa’s, met een duidelijke taakomschrijving die elkaar kunnen aanvullen daar waar nodig.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN