Meld onveilige werksituatie rond horeca openingstijden bij Boa bonden

Meld onveilige werksituatie rond horeca openingstijden bij Boa bonden

11 feb 2022, BOA

Boa’s die komend weekend met onveilige situaties te maken krijgen als ze gedwongen worden de horecasluitingstijden te handhaven, terwijl de politie actie voert, kunnen zich melden bij de Boa vakbonden. De bonden zullen hier werk van maken en de arbeidsinspectie inschakelen om maatregelen te treffen, en boetes op te leggen.

De Boabonden zijn van mening dat het onverantwoord is om boa’s in uniform de straat op te sturen voor dit soort werkzaamheden, als er geen politie aanwezig is. Boa’s treden immers alleen op in nabijheid van de politie. De bonden riepen eerder deze week boa’s op om komend weekend in deze situaties niet op te treden. 

Slecht werkgeverschap
Voorzitter van het veiligheidsberaad, en burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls omschrijft een eventueel niet optreden van Boa’s als ‘Werkweigering’. Het getuigd van slecht werkgeverschap dat een ervaren bestuurder als Bruls, zijn mensen willens en wetens een onveilige situatie in wil sturen. Blijkbaar wil Bruls laten zien wie de baas is. De bonden staan in ieder geval vierkant achter de Boa’s, ook als de burgemeester dat niet doet.

Arbeidsinspectie
De arbeidsinspectie geeft aan niet actief te gaan controleren komend weekend, wel kunnen ze waar nodig achteraf de situaties beoordelen, waarop maatregelen en fikse boetes kunnen volgen voor gemeenten die hun werknemers in een onveilige situatie laten werken.

Aansprakelijkheid
Mochten BOA's geconfronteerd worden met geweld en met eventuele letsel of schade, dan kunnen de  BOA's zich beroepen op het aansprakelijk stellen van de werkgever.  Meld je dan ook vooral bij de Bond.

Meld je bij de Boabonden
Je kunt je melding doen via de websites van:

Vakbond BOA ACP - https://www.ikbenboa.nl/contact/

Nederlandse Boabond - https://www.boabond.nl/over-de-nbb/contact/

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN BOA ACP?

AANMELDEN