Pilot met korte wapenstok van start

Pilot met korte wapenstok van start

17 nov 2020, nieuws

Richard Gerrits: ‘Verwachting dat wapenstok preventief werkt tegen agressie ’

Na een onderhandelingstraject van twee jaar en heel wat geweld tegen Boa’s op straat, is de kogel door de kerk.Uiterlijk in januari starten de tien gemeenten die het ministerie van Justitie en Veiligheid uitkoos voor de proef met de wapenstok. Die gemeenten zijn: Alkmaar, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Hoorn, Leeuwarden, Valkenburg aan de Geul, Velsen, Zandvoort, Zoetermeer en Zuid West Friesland.

Voorzitter van Vakbond BOA ACP is blij en trots op dit resultaat: “We zijn van heel ver gekomen. Er was in het begin van het traject totaal geen beweging onze kant op. Mede door de toenemende taken voor Boa’s en de belangrijke rol tijdens de coronacrisis, kwam er gelukkig steeds meer oog voor de beroepsgroep. Niet alleen in de media, maar ook bij de minister.”

Preventief

Helaas zijn er ook veel geweldsincidenten tegen Boa’s. Richard Gerrits: ‘Wij zijn er steeds op blijven hameren dat Boa’s zichzelf niet kunnen verdedigen in de minuten die er zitten tussen het drukken op de noodknop en het arriveren van de politie. Wij hopen en verwachten dat de wapenstok preventief zal werken tegen agressie.”Daarnaast vindt de voorzitter het ook belangrijk dat de wetgever gaat kijken naar de toekomstige rol van de Boa. Gerrits: “Boa’s krijgen steeds meer taken en daar hoort ook een andere uitrusting bij.”

Selectie gemeentes

Bij de selectie voor deze pilot is o.a. gekozen voor een landelijke spreiding, waarbij rekening is gehouden met een verdeling over grootstedelijk gebied, middelgrote en kleine gemeenten/landelijk gebied waar boa`s nog niet de beschikking hebben (gehad) over de korte wapenstok, aldus JenV in haar persbericht.

Waardering en middelen

Minister Grapperhaus in hetzelfde communiqué: “We vragen veel van onze boa’s. Zij verdienen onze waardering, maar ze verdienen het ook om voorzien te worden van voldoende middelen in het kader van hun veiligheid. Met deze pilot komen we tegemoet aan een wens die al langer leeft. Dit middel kan o.a. door de mogelijke preventieve werking ervan de veiligheid van de boa vergroten.”

Training

De ongeveer tweehonderd Boa’s die meedoen aan de pilot krijgen eerst een training, voordat ze de wapenstok mogen gaan gebruiken. Het ministerie van JenV werkt aan een wetsvoorstel zodat er duidelijke regels over de bewapening en uitrusting van boa’s zijn. Het wetsvoorstel zal naar verwachting medio 2021 ter advisering worden aangeboden aan de Raad van State, waarna het voorstel aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN