Professionalisering van de boa deel 2: detachering

Professionalisering van de boa deel 2: detachering

25 feb 2021, artikel

Om het beroep boa nog verder te professionaliseren is er landelijke regulering nodig voor bijvoorbeeld opleiding, uitrusting en detachering. In deel 2 van deze serie onze visie op detachering.

Werkgevers die gebruik maken van detacheringsbureaus moeten wat Vakbond BOA ACP betreft de keuze gaan maken de ‘goede’ bureaus in huis te halen.

Voorzitter Richard Gerrits: “Goede bureaus investeren in boa’s door ze een goede opleiding te laten volgen en daar waar nodig bij te scholen. Het zijn bureaus die ook met HTV-ers werken en niet alleen met mensen die op een andere manier de opleiding boa hebben gevolgd. Ook zijn het bureaus die niet 50 tot 60 euro per uur declareren aan de werkgever en slechts 10 euro uitbetalen aan de boa.”

Kwaliteit

“Wij maken ons tweeledig zorgen over detachering. We zouden graag zien dat de werkgevers niet alleen naar hun financiën kijken als het gaat om inhuur, maar dat ze ook kijken naar de kwaliteit van de boa’s.  Want op het moment dat je kwalitatief goede boa’s binnenhaalt maak je je team sterker. Op dit moment zien we nog te vaak dat puur de financiële component leidend is bij werkgevers.”

Cao

“Het andere punt heeft te maken met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Daarin staat dat als er sprake is van een payroll constructie de werknemers betaald krijgen volgens de cao van het bedrijf waarbij ze werken (vaak zal dit een gemeente zijn). Ook de overige afspraken uit die cao gelden voor de inhuurkracht. Helaas gebeurt dat in een aantal gevallen nog niet.
Uiteraard is dit voor ons een punt waarop we de goede en slechte detacheerder van elkaar onderscheiden.”

Flexibele schil

“We komen op voor de belangen van de boa, waar die ook werkzaam is. Vandaar dat wij ook kijken naar werkorganisaties en daarbij op het standpunt staan dat een flexibele schil van maximaal 20 % nog werkbaar is. We zien nu geregeld een flexibele schil van de helft of meer. Er zijn ook gemeentes die helemaal flexibel zijn en dus totaal geen vaste mensen in dienst hebben. Allemaal onwenselijk, vinden wij. Ons ideale plaatje is dat 75% van de werknemers in de handhavingsorganisatie vaste mensen zijn en 25% flexibel.  Zo behoud je  kwaliteit en continuïteit in de organisatie en kun je bouwen en verder ontwikkelen met je afdeling. Ook geeft het zekerheid voor de werknemers.”

Kapitaalvernietiging

“We zien nu vaak dat mensen in de flexibele schil maximaal twee jaar op een locatie werken. Daarna moet de keuze worden gemaakt: de werknemer in dienst nemen of afscheid van elkaar nemen. Vaak zie je dat laatste gebeuren. Als handhavingsteam kan je dan op nieuw beginnen: je krijgt weer een nieuwe boa die je opnieuw moet inwerken. Dat gaat jaar in jaar uit door. Dat is pure kapitaalvernietiging.”

Concurrentiebeding

“We hebben goede contacten met en ook al veel bereikt in de detacheringswereld. Zo stond ooit in de contracten van detacheerders dat je geen tijdelijk arbeidscontract mocht aangaan met het bedrijf waar je als boa gedetacheerd was. Dit relatie- en concurrentiebeding is niet meer van toepassing. We hebben destijds met de detacheerder die zo’n beding nog wel hanteerde gesproken en die erkende dat dit geen goede situatie was."

Oproep

Heb jij nog wel een concurrentie- en relatiebeding in je detacheringscontract staan? Houd de gemeente waar jij werkt je vaste aanstelling tegen? Krijg jij niet betaald volgens de cao van het bedrijf dat jou inhuurt? Of ervaar je andere problemen die te maken hebben met detachering?

Laat het ons weten! Stuur je vraag naar info@ikbenboa.nl.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN BOA ACP?

AANMELDEN