Rol boa’s wordt steeds belangrijker

Rol boa’s wordt steeds belangrijker

22 dec 2022, BOA

Door: Richard Gerrits, voorzitter Vakbond BOA ACP

Begin dit jaar hadden we nog te maken met enkele coronaregels die langzaam kwamen te vervallen. Inmiddels zijn we alweer aan het eind van 2022 beland, met het WK voetbal als afsluiter en zelfs voor menigeen een rondje schaatsen op natuurijs. Maar wat ons vooral is opgevallen door het jaar heen: de boa wordt een steeds belangrijker onderdeel van onze samenleving.

Laten we er met zijn allen voor blijven zorgen dat de boa op een goede, gezonde en veilige manier zijn werk kan doen. De noodzaak hiervan dringt ook eindelijk door bij politiek Den Haag. Zo wordt nu gesproken over een versoepeling van een aanvraag vanuit gemeenten voor de wapenstok voor boa’s. Het moest blijkbaar even landen bij het OM en de politie. Daarom heeft de minister van Justitie & Veiligheid de boodschap onlangs nog eens stevig benadrukt in een brief aan genoemde partijen.

De minister is goed op de hoogte van het ‘boa-dossier’. Of het nu gaat om de permanente her- en bijscholing (PHB) en de verplichte examinering van de boa door een instituut als Exameninstelling Toezicht en Handhaving óf een boa landelijk bevoegd maken en eenmalig beëdigen. Duidelijk is dat verandering nodig is. In Den Haag zijn ze er inmiddels van overtuigd dat het met de basisopleiding van boa’s, handhavers en toezichthouders goed zit. En dat het dan heel normaal is dat er in plaats van de PHB een verplichte bijscholing komt op recente ontwikkelingen en actualiteiten, verzorgd door opleiders die gecertificeerd zijn.

Mijn collega’s en ik vinden het vooral belangrijk dat de werkgever goed voor jullie, onze boa’s, zorgt en dat er ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. We hebben wel onze zorgen bij detacheerders en opleiders die denken snel veel geld te kunnen verdienen aan de boa. We vinden het onze verplichting om volgend jaar duidelijk te maken wie een goede opleider is. Daarnaast willen we het komende jaar met werkgroepen starten, zodat we beleidsmedewerkers in Den Haag van goede ideeën kunnen voorzien.

Want we kunnen niet zonder onze leden. Daarom is het mooi om te zien dat onze groep van ambassadeurs – onze kaderleden, individueel belangenbehartigers en andere actieve leden – dit jaar opnieuw is gegroeid. Met elkaar hebben we een goed beeld van wat er speelt in Nederland en wat dit betekent voor onze boa’s. Daar kunnen we met zijn allen trots op zijn!

Namens Vakbond BOA ACP wens ik iedereen fijne en veilige dagen toe en een goed uiteinde. We zien en spreken elkaar weer in 2023!

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN BOA ACP?

AANMELDEN