Steeds meer gemeenten willen de wapenstok voor Boa’s.  Politie en OM liggen dwars.

Steeds meer gemeenten willen de wapenstok voor Boa’s. Politie en OM liggen dwars.

26 okt 2022, geweldsmiddelen

Uit een inventarisatie van het ANP onder 27* grote gemeenten blijkt dat het merendeel (17) een aanvraag voor de wapenstok overweegt of dat heeft gedaan.

Tempo
De Boabonden vinden het een goed begin, de regels zijn immers net op 1 juli jl versoepeld. Daarnaast weten wij dat veel kleinere gemeenten van plan zijn een aanvraag te doen. Wij vinden wel dat er tempo moet worden gemaakt. De veiligheid moet centraal staan en niet de politieke voorkeur in de gemeente. De Boa’s moeten namelijk al tijden zonder een goede uitrusting handhaven, en dat betekent namelijk mensen waarschuwen, corrigeren, verbaliseren of meenemen.

Opstelling Politie en OM onacceptabel
Daarnaast constateren wij dat Politie en OM dwars liggen. Ook dat heeft invloed op het aantal aanvragen voor de wapenstok. Zij hebben ‘slechts’ een adviesrol, maar misbruiken deze door nadere regels te stellen en gegevens te eisen van gemeenten voordat zij tot een advies kunnen komen. Als er al nadere regels zouden moeten worden gesteld, dan is dat aan de minister, en niet aan Politie en OM. En de gegevens die ze ‘eisen’ zijn gezien de nieuwe criteria volstrekt overbodig en leveren enorme bureaucratie op. Gemeenten worden door hen ontmoedigt een aanvraag te doen. De Boabonden hebben de minister twee weken geleden dringend verzocht een einde te maken aan de nadere regels en bureaucratie van Politie en OM.

Fysiek geweld geen criterium meer
De Boabonden waren in juni 2020 met de minister van justitie en veiligheid overeengekomen dat de regels voor de wapenstok na een pilot worden versoepeld. Het criterium dat er sprake moet zijn van (een toename) fysiek geweld tegen Boa’s is met ingang van 1 juli 2022 vervallen. In elke gemeente moet voortaan worden gekeken naar de taken de risico’s die de Boa’s daarbij lopen. Daarmee staat de veiligheid centraal in de afweging en mag de lokale politieke voorkeur er niet toe doen. De lokale driehoek (burgemeester, politie en OM) maken de afweging.

Voor meer informatie namens de Boabonden: Ruud Kuin, 06 533 62 821

*van de 32 grote gemeenten, blijven er 27 over; want vier hebben er niet gereageerd, en 1 gemeente (Almere) mag sowieso geen wapenstok aanvragen, omdat die niet in publieke dienst zijn.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN BOA ACP?

AANMELDEN