Toetsingscommissie dwarsboomt aanvragen wapenstok

Toetsingscommissie dwarsboomt aanvragen wapenstok

28 mrt 2023, geweldsmiddelen

Vakbond BOA ACP ziet een positieve ontwikkeling in de houding van het lokale gezag in gemeenten als het gaat om het aanvragen van de wapenstok voor boa’s. Alleen de extra landelijke toetsingscommissie die vorig jaar in het leven is geroepen, wijst aanvragen geregeld om diverse redenen af. De boa-bonden hebben de minister eerder opgeroepen om hierin actie te ondernemen. Dat heeft blijkbaar nog weinig tot geen effect.

Al sinds jaar en dag hebben boa’s twee toezichthouders; een direct toezichthouder in dienst bij het Openbaar Ministerie (OM) en een indirect toezichthouder in dienst bij de politie. Een verzoek voor een geweldsmiddel voor boa’s werd tot vorig jaar zomer ingediend en beoordeeld door de (in)direct toezichthouders. Op basis van hun advies werden destijds veel aanvragen afgewezen.

Geen sprake van uniformiteit

Sinds juli 2023 zijn er nieuwe regels van toepassing op het aanvragen van geweldsmiddelen, waaronder een extra landelijke toetsingscommissie. Ook hierin zitten weer vertegenwoordigers van het OM en de politie. Het zou moeten leiden tot uniformiteit in de aanvragen en toekenning van geweldsmiddelen. Alle aanvragen zouden op een gelijke manier worden getoetst. Niets is minder waar. Terwijl de nieuwe regels hadden moeten leiden tot versoepeling van het aanvraagproces van geweldsmiddelen voor boa’s, ziet Vakbond BOA ACP situaties waarin de toezichthouder een aanvraag voor een geweldsmiddel nu positief beoordeelt waarna de landelijke commissie deze alsnog afwijst.

Goed werkgeverschap

Inmiddels zijn tientallen aanvragen voor geweldsmiddelen voor boa’s gedaan die om verschillende redenen zijn afgewezen. Van uniformiteit blijkt helemaal geen sprake. “Een werkgever wil dat zijn werknemers, boa’s in dit geval, veilig hun werk kunnen doen. Door de verharding in de maatschappij hoort daar een geweldsmiddel bij, zodat een boa zichzelf kan verdedigen. Dat valt onder goed werkgeverschap. Je kunt je afvragen in hoeverre de landelijke toetsingscommissie oog heeft voor goed werkgeverschap”, zegt Richard Gerrits, voorzitter Vakbond BOA ACP.

Toezichthouder buitenspel gezet

“Inmiddels hebben vier gemeenten een positief advies gekregen voor de aanvraag van een wapenstok voor boa’s. Wij zien daarentegen nog te veel afwijzingen. Dat kan gewoonweg niet aan de orde zijn. Een werkgever hoort een veilige werkomgeving te creëren. We moeten zuinig zijn op onze boa’s. De landelijke toetsingscommissie moet zich dat goed realiseren, anders hebben we straks nog meer tekorten in de boa-sector door uitval of vertrek van boa’s. De commissie zet de toezichthouder van boa’s duidelijk buitenspel. Deze extra laag zorgt voor vertraging en het is niet uit te leggen dat aanvragen om verschillende redenen worden afgewezen. Dat zullen wij opnieuw duidelijk maken aan de minister.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN BOA ACP?

AANMELDEN