Versneld diploma Handhaver Toezicht Veiligheid halen

Versneld diploma Handhaver Toezicht Veiligheid halen

12 nov 2020, Algemeen nieuws

Vbot biedt trajecten aan voor de erkende mbo3 opleiding HTV onder eigen CREBO (Centraal Register Beroepsopleidingen). Deze trajecten zijn zowel bedoeld voor omscholers als voor Boa’s die hun mbo3-diploma willen behalen met het oog op doorgroeimogelijkheden. Aan de ene kant is er een groeiend tekort aan handhavers, aan de andere kant raken steeds meer mensen hun baan kwijt door de uitbraak van Covid19 die omgeschoold moeten/willen worden. Hoe mooi is het als mensen uit een uitkeringssituatie gehaald kunnen worden bij gemeente/uwv en na het behalen van hun diploma aan de slag kunnen bij diezelfde (rand)gemeente.

Voor kandidaten die al Boa zijn, kan een mbo3-diploma zorgen voor doorgroeimogelijkheden in het veiligheidsdomein zodat zij behouden blijven voor de veiligheidssector. Er is nog een ander voordeel om een mbo3-diploma te behalen: nu er zo veel te doen is over verdedigingsmiddelen voor Boa’s, wordt het belangrijker dat een kandidaat een aantoonbaar niveau heeft.

Een kandidaat die nog geen Boa is, moet aan een aantal voorwaarden voldoen om toegelaten te worden tot de opleiding. Deze voorwaarden worden gecheckt aan de hand van een niveautoets en een gesprek. Er wordt tijdens deze intake o.a. gekeken of de kandidaten het niveau van de versnelde opleiding aankunnen, naar de motivatie en naar psychische geschiktheid. Van een Boa wordt verondersteld dat hij aan deze voorwaarden voldoet.

Wij bieden deze opleiding versneld aan. Het gehele traject duurt 9 – 12 maanden. Dit in tegenstelling tot de ROC’s waar ditzelfde traject 3 jaar in beslag neemt. Wanneer een Boa HTV’er wil worden is de duur rond de 6 maanden. Zij hoeven immers het Boa-deel van de opleiding niet meer te volgen. Versneld betekent overigens niet verkort: Er wordt niets weggelaten uit de opleiding. De versnelling zit hem in het feit dat voor elke student een maatwerktraject wordt vastgesteld. De student hoeft immers niet iets te leren wat hij al weet.

Een Boa kan de HTV stageopdrachten gemakkelijk inpassen in zijn/haar werk. Er hoeft dus geen aparte stageplek gevonden te worden. Een kandidaat die nog geen Boa is, behaalt in twee maanden zijn Boa-certificaat waarna hij/zij als Boa aan de slag kan. Ook deze kandidaat maakt de HTV stageopdrachten tijdens zijn werk als Boa.

Tijdens de opleiding worden de studenten gedegen voorbereid voor het werk op straat: De modules Communicatie (waarin onder andere communicatie mbt Corona-handhaving) en RTGB horen standaard bij de opleiding.

Ga voor meer informatie naar www.vbot.nl

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN