Vakbond BOA ACP

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Op 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) ingevoerd. Dit houdt in dat meer dan een half miljoen medewerkers overgaan van het ambtenarenrecht naar het arbeidsrecht. Met de invoering van de Wnra blijven er veel dingen gelijk. Zo behouden werknemers hun status als ambtenaar en blijven de werkzaamheden gelijk. Ook het salaris, keuzebudget en vakantie uren blijven gelijk. Maar wat verandert er dan wel?

1: Arbeidsovereenkomst

Vanaf 2020 krijgen ambtenaren in plaats van een eenzijdige aanstelling, een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat een ambtenaar voortaan samen met zijn werkgever afspraken op papier zet wanneer hij of zij in dienst treedt. Deze afspraken kan de werkgever niet langer eenzijdig wijzigen, hij moet hierover met de werknemer in gesprek gaan. De werkgever kan eerder gemaakte afspraken vanaf 2020 proberen te wijzigen via een ondernemingsraad of via de vakbonden. Net zoals in het bedrijfsleven.

2. Van rechtspositieregeling naar cao

Ambtenaren vallen nu nog onder een rechtspositieregeling, maar door de nieuwe wet gaat dit veranderen. Werknemers krijgen te maken met een cao. Deze cao’s moeten nog worden afgesloten. Op de website van de Wnra staat een uitgebreid artikel over wat dit betekent voor ambtenaren.

3. Ziekte en ontslag

Een werkgever mag een werknemer nu niet wegens ziekte ontslaan maar wel tijdens ziekte, bijvoorbeeld tijdens een reorganisatie. Dit is door de nieuwe wet niet meer mogelijk. Wanneer een werknemer volledig arbeidsongeschikt is, mag hij of zij de eerste twee jaar niet worden ontslagen. Is de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan is de termijn zelfs drie jaar.

Wanneer een werkgever een werknemer toch wil ontslaan tijdens een reorganisatie of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet het UWV hierover ingelicht worden, die zal dan uitzoeken of dit rechtmatig is. Zijn er andere redenen voor ontslag? Dan moet de baas langs de kantonrechter.

4. Aanvechten ontslag

Wil een werkgever een werknemer ontslaan en komen ze er samen niet uit, dan kan het ontslag worden aangevochten. Vanaf 1 januari 2020 kan de werknemer hiervoor naar de kantonrechter. Hij of zij heeft dan ook het recht om in hoger beroep te gaan of uiteindelijk naar de Hoge Raad te stappen.

5. Tijdelijk contract

De werkgever moet werknemers met een tijdelijk contract uiterlijk een maand voor de einddatum schriftelijk mededelen of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd of niet. In deze brief staan ook de voorwaarden voor de eventuele verlenging. Als een werknemer de brief niet of te laat ontvangt, heeft hij of zij recht op een vergoeding van maximaal één maandsalaris.

Uiteraard kun je voor advies en hulp terecht bij vakbond BOA ACP. Ben je nog geen lid? Wordt dan snel lid zodat volledig aanspraak kunt maken op hulp en bijstand wanneer je denkt dat nodig te hebben in je werk. Kijk hier!

Terug naar overzicht
Wil je ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

 

Spelregels voor reageren
  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close