IMG_1483-1-870x982

Geschiedenis Vakbond BOA ACP

Ergens eind jaren 80, begin jaren 90 doen stadswachten in veel gemeentes hun intrede. Sommigen in dienst bij de gemeente zelf, anderen hadden een dienstverband via een zogenaamde Melkertbaan. De stadswachten -die steeds meer professionele handhavers worden - wil dat een vakbond hun belangen behartigt. Politievakbond ACP pakt deze vraag op: de groep is overzichtelijke en vraagt nog relatief weinig inzet van de ACP.

In de jaren erna ontstaan er allerlei stichtingen waarin de stadswachten zijn ondergebracht. Bij een aantal is de ACP betrokken tijdens de gesprekken over de arbeidsvoorwaarden. In die periode erna ontstaat ook de vakgroep THOR (toezichthouder Openbare Ruimte); een groep toezichthouders die samen met de ACP probeert het hele speelveld in kaart te brengen. Dat doen ze overigens op de achtergrond.

Na het jaar 2000 gebeurt er van alles. In 2008 ontstaat er een verdere professionalisering. Er komen op de ROC’s specifieke opleidingen voor boa’s en toezichthouders. Inmiddels is dan de buitengewoon opsporingsambtenaar al een feit.  Geleidelijk aan verdwijnen de verschillende stadswacht-stichtingen. Daarbij wordt de ACP vaak gevraagd om mee te praten over de Sociale Plannen.

Na 2010 volgt er een verdere professionaliseringsslag gemaakt. De permanente her- en bijscholing ontstaat en het domeinenstelsel wordt geïntroduceerd.

Binnen gemeentes ontstaan overal handhavingsafdelingen. Dit is het sein voor de ACP om deze doelgroep een prominentere plaats te geven binnen de vakbond.

En vanaf 1 mei 2014 is Vakbond BOA ACP een feit: een speler die ertoe doet in de veiligheidssector.  Met leden in hoofdzakelijk de domeinen 1,2, en 4 is Vakbond BOA ACP de grootste boa bond van Nederland. Vakbond BOA ACP komt op voor de belangen van leden vanuit het motto SAMEN STERK!

Ik ben BOA

LID WORDEN VAN Vakbond BOA ACP?

Sluit je aan