84dea72d-0f85-4cd7-baf2-47c45b3866b9

Vakbond BOA ACP

Waarom Vakbond BOA ACP?

Het werkveld van toezicht en handhaving speelt een steeds belangrijkere rol in het veiligheidsdomein. Toezichthouders en handhavers zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Zij hebben een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Politievakbond ACP is dan ook van mening dat het van groot belang is om actief te zijn in de sector gemeentelijk toezicht en handhaving.

ACP staat voor een integrale veiligheidsbenadering binnen het veiligheidsdomein dat volop in beweging is. Op dit terrein is er nog veel te bereiken. Er is behoefte aan verbetering en professionalisering op diverse terreinen. Denk bijvoorbeeld aan zaken als samenwerking met politie en andere veiligheidspartners, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, opleiding, herkenbaarheid, uniformiteit en imago. ACP richt zich daarom met Vakbond BOA ACP op én de beroepsinhoud én op de arbeidsvoorwaarden (rechtspositie) van de toezichthouder en handhaver.

Missie

Vakbond BOA ACP heeft als missie bij te dragen aan de professionalisering en kwaliteitsverhoging van toezichthouders en handhavers. Zij richt zich behalve op het afspreken van specifieke arbeidsvoorwaarden ook op de belevings- en de beroepswereld van de werknemers in de sector. Gerechtigheid, naastenliefde, rentmeesterschap en verantwoordelijkheid zijn waarden waarmee we zichtbaar en merkbaar uitvoering geven aan deze missie.

Politievakbond ACP staat voor een integrale veiligheidsbenadering binnen het veiligheidsdomein waarbij politie en boa’s samenwerken met wederzijds respect voor elkaars rollen en taken.

Visie

De boa speelt een steeds belangrijkere rol binnen het veiligheidsdomein. Politiek en (lokaal) bestuur verlangt beter gekwalificeerde en bevoegde medewerkers.

Vakbond BOA ACP richt zich op het verbeteren van het vak van boa’s en hun arbeidsvoorwaarden op het gebied van werk en inkomen. Wij zetten ons in voor eenduidigheid in uitstraling, uitrusting, opleiding en salariëring en helderheid in taken en bevoegdheden in samenwerking met de politie en andere partijen. We doen dit resultaatgericht en middels een persoonlijke benadering.

Vakbond BOA ACP heeft als ambitie dé betrouwbare en herkenbare belangenbehartiger voor de boa te zijn met een duidelijke focus op de beroepsinhoud.

 

Ik ben BOA

LID WORDEN VAN Vakbond BOA ACP?

Sluit je aan