boa zonder hoofd

Ziek zijn als boa

Als je ziek bent, moet je je direct ziek melden bij je werkgever. Check bij je werkgever op welke wijze je je ziek moet melden. Je bent niet verplicht de werkgever te vertellen wat je klachten zijn. Je werkgever mag geen medische informatie van je vragen, maar bijvoorbeeld wel of je verwacht lang of kort ziek te zijn.

Bedrijfsarts

De werkgever kan een bedrijfsarts inschakelen. Deze mag alleen aan je werkgever doorgeven: of je wel of niet ziek bent; hoelang de ziekte naar verwachting duurt; en de mate van arbeidsongeschiktheid. Je werkgever heeft deze informatie nodig om samen met jou een re-integratieplan op te stellen. De bedrijfsarts mag geen medische informatie aan je werkgever geven in verband met je privacy. Ben je het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts, vraag dan een deskundigenoordeel aan bij het UWV. Neem hiervoor contact met ons op via ledencontact@acp.nl.

Re-integratie

De werkgever maakt samen met jou een plan van aanpak over je re-integratie. Als het niet zeker is of je kunt terugkeren in je eigen functie, wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Deze bekijkt met jou en je werkgever de mogelijkheden voor terugkeer in je eigen functie (spoor 0). Is dat niet mogelijk, dan moet de werkgever ander passend werk zoeken binnen de organisatie (spoor 1), of - als dat niet lukt - buiten de organisatie (spoor 2). Samen met de werkgever maak je schriftelijke afspraken over je re-integratie.

Beter melden

De werkgever moet jou beter melden als je weer volledig aan het werk bent in je eigen functie. Meldt de werkgever je niet beter? Dan kun je bij het UWV een ‘deskundigenoordeel’ aanvragen als je denkt dat je je eigen werk weer volledig kunt doen. Of als je verwacht meer uren te kunnen werken. Doe je aangepast werk? Dan hoeft de werkgever je nog niet volledig beter te melden.

Loon doorbetalen

Meestal moet je werkgever jouw loon doorbetalen als je ziek bent. Heb je een vaste aanstelling? Dan moet de werkgever 2 jaar je loon doorbetalen. Heb je geen werkgever meer die je loon doorbetaalt? Dan kun je een WIA-uitkering uitkering aanvragen.

Ontslag

De werkgever kan je alleen ontslaan als je langer dan 2 jaar ziek bent, je niet kan worden herplaatst en niet binnen 26 weken weer hersteld bent. Neem in dit geval contact met ons op.

Beroepsziekte

Wanneer is er sprake van een beroepsziekte? Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden. Vermoed je een beroepsziekte? Neem contact met ons op (link)

 

 

Ziekte en verlof

Ziekteverlof en vakantieverlof

Ziekteverlof en vakantieverlof

Het is mogelijk om ziekteverlof en vakantieverlof tegelijkertijd te genieten. Je mag, als je leidinggevende en je bedrijfsarts daarmee instemt, tijdens je ziekteverlof ergens anders verblijven. Denk aan vakantie of een bezoek aan familieleden in het buitenland. Je wordt dan vrijgesteld van re-integratieactiviteiten. Je ziekteverlof loopt dan gewoon door en wordt niet stopgezet of opgeschort. Vandaar dat in een dergelijke situatie ook vakantieverlof wordt afgeboekt.

Calamiteiten-, of kort zorgverlof

Je hebt recht op betaald verlof als het gaat om: spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten de werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek door de werknemer. Check je CAO voor overige regelingen over calamiteitenverlof en kort zorgverlof.

 

Ik ben BOA

LID WORDEN VAN Vakbond BOA ACP?

Sluit je aan