S.C.A.R.T (special camouflage and rural tactics)

S.C.A.R.T (special camouflage and rural tactics)

Algemeen 

De SCART-opleiding is bedoeld om -met name- de groene BOA in staat te stellen om de verschillende wijzen van opgaan in de omgeving bewust toe te passen. Hij/zij is in staat om onopvallend te signaleren al dan niet met gebruik van hulpmiddelen zoals wildcamera, warmtebeeldcamera of nachtzichtapparatuur. Tevens kan hij/zij voor zichzelf en collega’s doeltreffend voorbereidingen treffen en/of handelingen verrichten voorafgaand aan het waarnemen/signaleren . Dit wordt in vaktermen ook wel “Urban and Woodland Camouflage” genoemd en zorgt ervoor dat men in staat is de kans op ontdekking zo klein als mogelijk te maken. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de veiligheid van de werknemers tijdens het benaderen en positioneren ten opzichte van de waargenomen activiteiten. 

Inhoud van de opleiding 

De student heeft na afloop van de opleiding kennis van: 

 • de algemene theorie en geschiedenis van camouflagetechnieken;
 • factoren van herkend worden in een landelijke(rural) omgeving;
 • basisprincipes van camouflage;
 • verschillen Urban/Woodland;
 • de minimale eisen waaraan een observatiepost moet voldoen;
 • ervaringen, lessons learned/identified algemeen.

De student kan na afloop van de opleiding: 

 • de manieren van het juist benaderen en opgaan in de omgeving toepassen;
 • voorbereidingshandelingen treffen om tactisch verantwoord en doeltreffend invulling te geven aan een observatieopdracht;
 • innemen van een positie of observatiepost om ontdekking te voorkomen;
 • op de juiste wijze omgaan met middelen om waarneming te verbeteren;
 • snel aanpassen aan de omgeving.

Doelgroep 

"Groene" BOA's 

Vooropleiding 

Opleidingsniveau MBO 3.

Opleidingsduur en aantal deelnemers 

Opleidingsduur: 24 uur
Maximum aantal deelnemers: 12

Vraag hieronder informatie aan: