DSC_2735

aow

AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt het collectieve basispensioen in Nederland. Het is eigenlijk een verzekering voor de oude dag. Iedereen die in Nederland woont (en een geldig paspoort of een geldige verblijfsvergunning heeft) krijgt AOW. De AOW wordt betaald door werkende Nederlanders via het omslagstelsel: mensen die nu werken, betalen voor de mensen die nu AOW ontvangen. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van je privésituatie en het aantal jaren dat je voor de AOW verzekerd bent geweest.

Verhoging AOW-leeftijd

Sinds 2013 kennen we in Nederland geen vaste pensioenleeftijd meer. De regering besloot dat jaar de AOW-leeftijd stapsgewijs te verhogen van 65 naar 67 jaar in 2023. In juni 2019 is er een nieuw pensioenakkoord bereikt. Om met de vakbonden tot een akkoord te komen heeft het kabinet-Rutte 3 beloofd dat de AOW-leeftijd langzamer stijgt. Zie Overzicht nieuwe AOW-leeftijden. De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden en komt in 2024 uit op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar stijgen per jaar dat we langer leven, maar 8 maanden. De AOW-leeftijd blijft dus gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate. Het wetsvoorstel 'temporisering verhoging AOW-leeftijd is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Ik ben BOA

LID WORDEN VAN Vakbond BOA ACP?

Sluit je aan