“Als argumenteren geen zin (b)lijkt te hebben…”

“Als argumenteren geen zin (b)lijkt te hebben…”

vuurtoren

Het is de toon die de muziek maakt

Bovenstaande gezegde wijst ons er op dat het niet alleen draait om wat er gezegd wordt, maar ook hoe het gezegd wordt. In bepaalde situaties in het ook van belang wie iets zegt.

Als het hanteren van argumenten, feiten en cijfers, niet (b)lijkt te werken, dien je te kunnen schakelen naar andere communicatieve vaardigheden en stijlen.

richting

Doel van de training

Tijdens deze 2-daagse training leer je hoe je communicatieve vaardigheden kunt verbeteren en je leert te schakelen in communicatiestijlen om de ander te bewegen in de door jou gewenste richting. Kun jij je voorstellen hoe fijn het zou zijn als eenieder doet, wat jij wilt (…!?)

Doelgroep

Doelgroep

De training is voor iedere medewerker binnen het veiligheidsdomein. Op het terrein van communicatieve vaardigheden en stijlen raak je immers niet uitgeleerd!

uitgangspunten

Uitgangspunten

Communicatieve vaardigheden inzetten om de ander ‘te bewegen in een bepaalde richting’ wordt regelmatig geassocieerd met macht, dwang en/of manipuleren. In onze visie is het een professionele verantwoordelijkheid van elke medewerker om ‘de ander’ te bewegen, met respect voor en vertrouwen in die ander. En dit door heel bewust communicatie vaardigheden en -stijlen te laten aansluiten bij hetgeen de specifieke situatie vraagt. Door te schakelen op de dimensie “ik” en “de ander”:

Ik -> Het willen
Ik & de ander -> Het denken
De ander & Ik -> Het in- aanvoelen
De ander -> Het geloven

basis

De basis van waaruit wij werken:

  • Bij het willen staat de eigen ik centraal: “Ik wil dat je .., nu doet”
  • Bij het denken vertrek je vanuit je eigen mening, opvatting om de ander te betrekken met wat hij/zij denkt
  • Bij het in- en aanvoelen staat de emotionele beleving van de ander op de voorgrond
  • Bij het geloven staat een mogelijke toekomstige situatie centraal: “Kun je je voorstellen, dat we … gaan realiseren?”
opzet

Opzet

Via een intake starten we het leerprogramma daadwerkelijk op en worden leerdoelen afgestemd en/of aangescherpt. Het trainingsprogramma is verdeeld over 2 afzonderlijke trainingsdagen, verspreid over zo’n 3 weken. Tussen die trainingsdagen door faciliteren we 1 op 1 coaching (in virtuele sessies). 

Op de middag van de 2e trainingsdag staat de zgn. ‘proeve van bekwaamheid’ centraal; elke deelnemer presenteert zijn leervorderingen door de trainer(s) te bewegen in de door de deelnemer gewenste richting (…!)

trainers

Trainers

Wil Houtzager is in vele rollen werkzaam geweest. Van medewerker tot en met directeur, van teamlid tot en met programmamanager. De inzichten en ervaringen die hij daarbij heeft opgedaan hebben tot deze training geleid. Het veiligheidsdomein heeft zijn speciale belangstelling. Handhaving en politie hebben een heel eigen dynamiek in hun werk. De grote betrokkenheid bij hun werk verdient een werkomgeving die dat in alle opzichten waardeert en stimuleert.

Tiny van Dulmen is sinds 1992 werkzaam in verschillende functies die betrekking hebben op het ontwikkelen van mens en/of organisatie. Tiny heeft ervaring als adviseur leren en ontwikkelen, trainer, coach, projectleider en docent in profit en not-for-profit settings. Een van de kerngedachten die hij aanhangt èn toepast is die van het waarderend onderzoeken en ontwikkelen (“Appreciative Inquiry”).

 

Vraag hieronder informatie aan: