Kennismaken met Dynamische oordeelvorming

Kennismaken met Dynamische oordeelvorming

vuurtoren

Het creëren van perspectief

Grenzen stellen en handhaven is onderdeel van het vak van handhaving en politie. Als we mensen daarop aanspreken komen we regelmatig in een discussie terecht. Een discussie is eigenlijk een soort krachtmeting met een winnaar en een verliezer. En verliezen biedt weinig perspectief. In plaats daarvan kunnen we in situaties die zich daarvoor lenen ook de dialoog aangaan. Dialoog is er op gericht om elkaars standpunt te onderzoeken en te kunnen begrijpen. Want niets is mooier als ons belangrijkste wapen, onze mond, leidt tot wederzijds begrip en zelfs tot een ander oordeel. Dat biedt perspectief voor beide partijen.

richting

Doel van de training

Tijdens deze kennismaking met dynamische oordeelsvorming ervaar je aan den lijve hoe snel jij oordeelt en welk effect dit heeft op het vervolg van het gesprek. Je oefent in het uitstellen van je eigen oordeel en het stellen van de juiste vragen waardoor je het standpunt van de ander leert kennen en begrijpen. Inzicht in elkaars standpunt leidt regelmatig tot oordeelsomvorming of tenminste tot wederzijds begrip.

Doelgroep

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die regelmatig gesprekken voert waarin tegenstellingen naar voren komen. Intern en extern.

uitgangspunten

Uitgangspunten

Dynamische oordeelsvorming is een wetenschappelijk onderbouwde methode voor gespreksvoering.
In de praktijk is gebleken dat iedereen (vrouw, man, opa, oma, huisarts, bestuurder, leerkracht, manager, politieagent, BOA, beleidsmedewerker, adviseur, enzovoorts) hiermee aan de slag kan.
Dynamische oordeelsvorming richt zich op de beleving (voelen), de onderliggende waarnemingen (feiten), de aanwezige opvattingen (denken) en het te bereiken doel (willen) in het gesprek.

basis

De basis van waaruit wij werken:

Waarderen: erkenning geven aan de persoon, zodat deze zich beloond voelt in zijn/haar (ontwikkel)acties
Inspireren; het stimuleren van de intrinsieke motivatie van de persoon, zodat hij/zij zich blijft ontwikkelen
Mobiliseren; benutten en verder ontwikkelen van de capaciteiten van de persoon, zodat hij/zij voorbereid is op toekomstige situaties
Reflecteren; evalueren op groei en ontwikkeling, op inhoud en proces, zodat continue verbetering een basis is.

opzet

Opzet

Via een intake starten we het leerprogramma daadwerkelijk op en worden leerdoelen afgestemd en/of aangescherpt. De training neemt 1 dag in beslag. Tijdens de training oefenen we, waar mogelijk, met echte casussen aangedragen door de deelnemers zelf.

trainers

Trainers

Wil Houtzager is in vele rollen werkzaam geweest. Van medewerker tot en met directeur, van teamlid tot en met programmamanager. De inzichten en ervaringen die hij daarbij heeft opgedaan hebben tot deze training geleid. Het veiligheidsdomein heeft zijn speciale belangstelling. Handhaving en politie hebben een heel eigen dynamiek in hun werk. De grote betrokkenheid bij hun werk verdient een werkomgeving die dat in alle opzichten waardeert en stimuleert.

Tiny van Dulmen is sinds 1992 werkzaam in verschillende functies die betrekking hebben op het ontwikkelen van mens en/of organisatie. Tiny heeft ervaring als adviseur leren en ontwikkelen, trainer, coach, projectleider en docent in profit en not-for-profit settings. Een van de kerngedachten die hij aanhangt èn toepast is die van het waarderend onderzoeken en ontwikkelen (“Appreciative Inquiry”).

 

Vraag hieronder informatie aan: