Melding toename geweld bij NS rijkelijk laat

Melding toename geweld bij NS rijkelijk laat

21 feb 2022, BOA

De NS roept het ministerie van Justitie en Veiligheid op om speciale NS-medewerkers van Veiligheid & Service extra bevoegdheden te geven. Dit omdat NS te maken heeft met een stijging van incidenten met ernstige vormen van agressie en geweld in de treinen en op de stations.

Vakbond BOA ACP is verrast door deze late reactie van de NS. De afgelopen 3 jaar hebben wij meerdere keren aangegeven dat de situatie aan het verergeren is en toen vonden wij geen gehoor en nu luiden ze ineens de noodklok.

Voor wat betreft identiteitsvaststelling willen wij wijzen op de pilot die heeft gedraaid bij de RET in Rotterdam. Medewerkers van Service en Veiligheid van de RET konden zelfstandig, zonder tussenkomst van de politie, identiteit vaststellen van mensen die ze hadden staande - c.q. aangehouden. Deze pilot blijkt een groot succes. BOA’s bleken prima in staat om dat zelfstandig te doen. Er was minder agressie, omdat men niet op de politie hoefde te wachten.

Voor de politie was er enorme winst, omdat ze niet zo veel capaciteit en inzet aan personeel hoefde te doen voor identiteitsvaststelling van personen.

Wellicht dat directie van de NS hier eens naar moet kijken. Deze werkwijze kan naar de mening van vakbond BOA ACP relatief eenvoudig worden ingevoerd binnen de NS.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN BOA ACP?

AANMELDEN