Actie oproep! Niet alleen meer in Amsterdam, ook in andere steden

Actie oproep! Niet alleen meer in Amsterdam, ook in andere steden

29 aug 2019, actie

Dankzij de acties van de boabonden zijn we in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de veiligheid en de verdedigingsmiddelen van de boa’s. De politie en de politiebonden zijn daar ook bij betrokken. Deze besprekingen moeten leiden tot een gezamenlijk richtinggevend advies aan de minister op 23 september aanstaande.

Pepperspray en wapenstok

Wij hebben ingebracht dat, niet alleen in Amsterdam, maar elke boa, die geacht wordt te handhaven, uitgerust moet worden met de verdedigingsmiddelen pepperspray en wapenstok. Handhaven zonder middelen, is zoals de scheidsrechter zonder rode kaart en de bouwvakker zonder veiligheidshelm! Uiteraard moeten de opleiding en de training daarbij op orde zijn.

We hebben de acties opgeschort, omdat de gemeente Amsterdam ons voor een belangrijk deel steunt en omdat we vertrouwen hadden in de besprekingen met het ministerie en politietop. Ja, je leest het goed, we hadden vertrouwen. Wij moeten na de bespreking van deze week constateren, dat de politietop, gesteund door het ministerie, op de rem is gaan staan. Desondanks hebben wij de besprekingen nog niet definitief gestopt, maar er is druk nodig!

Actie oproep!

Daarom roepen wij jullie op de voorbereidingen op acties weer op te gaan starten. Want het komt niet vanzelf goed! Nu niet alleen acties in Amsterdam, maar in meerdere steden in het land. Onder het motto: geen verdedigingsmiddelen, geen handhaving!
Bespreek het met je collega’s, en meld je bij ons! Uiteraard gaan we jullie helpen bij die voorbereidingen.

Vakbond Boa ACP
Richard Gerrits (06) 23 76 33 62
Wout Jongman (06) 51 85 95 42

 

Nederlandse Boa Bond
Ruud Kuin (06) 533 62 821
Eric Lakenman (06) 51 41 29 60

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN