BOA’s en geweld altijd voor de rechter!

BOA’s en geweld altijd voor de rechter!

24 jan 2018, ACP

*Update 13-3-2018
Het Hof heeft vandaag de officier van justitie bevolen om twee verdachten te vervolgen “ter zake van het feit waarop het beklag betrekking heeft” en dat “als de officier van justitie daartoe aanleiding ziet, vervolging kan plaatsvinden op basis van het uitvaardigen van een strafbeschikking.” Indien bewezen gaat het om een mishandeling van een boa op de openbare weg.
Wordt vervolgd.

Alle zaken waarbij er sprake is van geweld tegenover BOA’s, moeten altijd voor de rechter komen. We hebben beleid in Nederland waarbij geweld tegen openbare gezagsdragers en hulpverleners niet wordt getolereerd.

Vandaag vindt er bij het Hof in Amsterdam de artikel-12 procedure zitting plaats, rondom twee boa’s van handhaving Amsterdam die zijn belaagd door meerdere personen. Na aangifte door de BOA’s en tegenaangiftes door de tegenpartij, besloot het Openbaar Ministerie in Amsterdam deze zaak te seponeren. Dit werd gedaan wegens gebrek aan bewijs. BOA ACP vindt dit een onterechte beslissing en heeft deze procedure aangespannen.

Artikel 12 procedure
De term artikel 12-procedure verwijst naar artikel 12 van het Nederlandse Wetboek van Strafvordering. Dit artikel biedt aan een rechtstreeks belanghebbende (vaak het slachtoffer) de mogelijkheid zich te beklagen over een beslissing van de officier van justitie om niet tot vervolging over te gaan van een strafbaar feit.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN