Boa’s worden ruimhartig uitgerust met geweldsmiddelen

Boa’s worden ruimhartig uitgerust met geweldsmiddelen

6 jun 2020, nieuws

persbericht 5 juni

De agressie en het geweld tegen Boa’s, zoals recent in IJmuiden, Rotterdam, Amsterdam en Haarlemmermeer, zijn afschuwelijk, maar helaas geen incidenten. De Boabonden hebben daarom al langer, met steun van de politiebonden en verschillende burgemeesters, ruimhartige toekenning van geweldsmiddelen bepleit. Vandaag heeft de minister daarover afspraken met hen gemaakt.

Met de grootste spoed gaat nu worden gewerkt aan een nieuwe Regeling Bewapening en uitrusting Boa’s. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie zijn de volgende:

-Veiligheidscriterium: Onder de nieuwe regeling worden Boa’s ruimhartiger met geweldsmiddelen uitgerust. Aan de hand van een veiligheidsplan worden de risico’s in relatie tot de taken en omstandigheden in kaart gebracht. Als deze risico’s, ook in de eerste minuten, onvoldoende kunnen worden beperkt, mogen geweldsmiddelen worden toegekend.

-Lokaal gezag besluit: In de huidige regeling besluit de minister op advies van de lokale driehoek over toekenning van geweldsmiddelen. In de nieuwe regeling besluit het lokale gezag op basis van het veiligheidscriterium en toetst de minister achteraf of dat juist is toegepast.

-Wapenstok: De korte wapenstok zal met de nieuwe regeling het eerst in aanmerking komen voor ruimhartige toekenning. Voor ruimhartige toekenning van pepperspray is nader onderzoek nodig. In principe kunnen daarnaast, net als nu, met de huidige toetsing alle geweldsmiddelen, die de politie tot haar beschikking heeft, worden toegekend. Na onderzoek kan dat ook voor de taser gelden.

-Pilot: Op de kortst mogelijke termijn zullen pilots worden gestart.

-Toekenningen: de boa’s, die beschikken over geweldsmiddelen behouden deze in ieder geval totdat de nieuwe regelgeving er is.

Uiteraard zal de vakbekwaamheid op dezelfde wijze worden getoetst als bij de politie. De nieuwe regeling zal worden gemonitord.

De Bonden, de burgemeesters, de politie en het OM zullen nauw worden betrokken bij de verdere uitwerking.

De minister bespreekt deze lijn op maandag 8 juni met de Kamer. De Boabonden zullen deze afspraken op korte termijn met hun leden bespreken.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN