Vakbond BOA ACP

Coalitie voor Veiligheid bekrachtigt samenwerking met officiële oprichting

Het bestaan van de Coalitie voor Veiligheid (CvV) is op 30 januari 2020 bekrachtigd met het tekenen van een oprichtingsakte bij de notaris. Daarmee is het samenwerkingsverband van vakorganisaties in de sector veiligheid officieel vastgelegd. Voorzitter Gerrit van de Kamp: “Defensie, politie, boa, justitie, brandweer en andere disciplines uit de veiligheidssector hebben veel gemeen. We staan voor de veiligheid en hebben een goed beeld van wat daarvoor nodig is. In de Coalitie voor Veiligheid trekken we met elkaar op – daar waar dat in het belang is van onze achterban en de veiligheid van Nederland. We kijken over sectoren en schotten heen, we maken afspraken, zwengelen discussies aan in de media en waarschuwen en adviseren beleidsmakers en andere partijen op het gebied van veiligheid.”

We lieten als Coalitie voor Veiligheid voor het eerst van ons horen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. De Coalitie voor Veiligheid riep daar met een persconferentie en veiligheidsagenda op tot investeringen, samenwerking en visie op het gebied van veiligheid. Sindsdien zetten wij met grote regelmaat onderwerpen op de politieke agenda. We drongen aan op modernisering van de veiligheidssector, we wezen als eerste op naderende personeelstekorten die sectorbreed de veiligheid onder druk zetten – en deden vernieuwende suggesties om die tekorten tegen te gaan. We lieten zien dat Europese aanbestedingsregels funest zijn voor de veiligheid. We gingen pal staan voor het veilig kunnen melden van misstanden in onze sector en we toonden de veiligheidsrisico’s van de Brexit voor onder meer douane, kustwacht, Koninklijke Marachaussee en politie. Kort voor de jaarwisseling 2019-2020 gaven we blijk van de teleurstelling die bij politie en andere hulpverleners wordt gevoeld over het uitblijven van een vuurwerkverbod. Tot slot noemen wij graag de baanbrekende aanzet tot gezamenlijke werving in de veiligheidssector, waar wij ons intensief voor inzetten. Wij laten zien dat er alternatieven zijn voor de ‘ieder voor zich’-mentaliteit. Als vakorganisaties en veiligheidsprofessionals kennen wij de enorme kracht die uitgaat van eendracht.

Een vernieuwende samenwerking

De Coalitie voor Veiligheid is opgericht door politievakbond ACP, politievakbond ANPV, vakbond BOA ACP, Justitievakbond Juvox, Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO), Koninklijke Vereniging van Reserve Officieren (KVNRO), Nederlandse Officieren Vereniging (NOV), Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR), Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën (NCF), Professionele Politieplatform Equipe (voorheen VMHP) en Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM). Deze vakorganisaties organiseren vakmensen op een veelheid aan disciplines en specialiteiten in het veiligheidsdomein. Vakmensen die werken met hart voor de publieke zaak, integer zijn en kennis van zaken hebben. Zij vormen de ‘frontlinie’ die de veiligheid van onze samenleving dag in, dag uit daadwerkelijk bewaakt en verdedigt.

Wij voelen ons betrokken bij de burger maar zeker ook bij de problemen en uitdagingen van onze collega’s in de veiligheidssectoren. Wij doorbreken dan ook zowel in samenstelling, werkwijze maar ook in denken en doen de gangbare samenwerkingsverbanden in het maatschappelijk middenveld. Onze Coalitie voor Veiligheid is daarmee een aanvulling op bijvoorbeeld de vakcentrales die we in Nederland kennen.

Mission Statement:

In onze democratische rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. Daarvoor zijn keuzes nodig, in Nederland, in Europa, in de wereld.

De CVV houdt zich onder meer bezig met het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Nederlandse overheid op het gebied van veiligheidsvraagstukken die grensoverschrijdend kunnen zijn teneinde deze vrijheid en veiligheid te borgen.

Dit advies komt tot stand door de inbreng van diverse specialisten in het veiligheidsdomein.

De CVV weegt belangen tegen elkaar af, investeert in de toekomst en treedt op als dat nodig is. Dat doet zij met hart voor de publieke zaak, integer en met kennis van zaken gebaseerd op drie waarden:

‘Deskundigheid, Gedrevenheid en Betrokkenheid’.

Eenieder die gebruik wil maken van onze kennis en kunde kan een beroep op ons doen.

Terug naar overzicht
Wil je ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

 

Spelregels voor reageren
  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons

 

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close