Contributieverhoging BOA ACP

Contributieverhoging BOA ACP

10 jan 2024,

Op woensdag 13 december 2023 hebben vertegenwoordigers van de leden tijdens de jaarlijkse algemene ACP-ledenvergadering (dan ook) met het voorstel van het bestuur ingestemd om de contributie voor de politiebond als voor de vakbond BOA ACP aan te passen. Om zodoende de kwaliteit van het vakbondswerk van de BOA ACP te waarborgen. 

De contributie van vakbond BOA ACP was voor het laatst in december 2021 aangepast naar €12,15. Deze verhoging hangt samen met de inflatiegolf die de wereld sinds 2022 in haar greep houdt. Ook het vakbondswerk is daardoor duurder geworden. Dat houdt in dat de contributie per 1 januari 2024 €14,00 bedraagt. Voor seniorleden blijft de contributie ongewijzigd.

Duo lidmaatschap

Ook de regels voor het duo lidmaatschap blijven ongewijizgd. Meent u voor duo lidmaatschap in aanmerking te komen vraagt u dat dan zo snel mogelijk aan.

Voor meer informatie over het duolidmaatschap kunt u terecht op Aanvragen duo lidmaatschap vakbond BOA ACP

Mocht u vragen of opmerkingen hebben neemt u dan contact op met vakbondsadviseur Wout Jongman op 06-51859542 of e-mail w.jongman@ikbenboa.nl

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN BOA ACP?

AANMELDEN