Virtual Reality groot succes in opleiding HTV

Virtual Reality groot succes in opleiding HTV

2 jun 2022,

Virtual Reality blijkt een groot succes en een zeer effectief leermiddel om theorie op een veilige manier in de praktijk te leren. Dat stelt het ROC Landstede in Harderwijk die de VR-bril de afgelopen jaren heeft gebruikt als vast onderdeel in de opleiding Handhaving Toezicht en Veiligheid (HTV). Een opleiding om handhavers en toezichthouders op te leiden en voor te bereiden op de praktijk. Wout Jongman van Vakbond BOA ACP bracht een bezoek aan de school om dit met eigen ogen te bekijken.

Al sinds 2017 maken de Veiligheidsopleidingen van ROC Landstede in Harderwijk gebruik van Virtual Reality. Het leermiddel traint tussen theorie en praktijk en het blijkt al gauw dat het heel goed aansluit bij het kwalificatiedossier. Bovendien past het erg goed bij de huidige generatie. Bijkomende voordelen zijn dat de wachttijden worden verkort en het aantal trainingsmomenten per persoon toeneemt. Daardoor is de leerwinst maximaal. En niet onbelangrijk: het is voor zowel docenten als studenten een leuke manier van leren.

Verschillende scenario’s

Het VR-programma is volledig opgenomen in het curriculum en beschikt op dit moment over zes scenario’s. Stuk voor stuk praktijksituaties die worden aangedragen door de gemeenten Harderwijk en Ermelo. Denk aan afschermen op een evenement, wildplassen, foutparkeren en fietser. Bij die keuze scenario’s is het de bedoeling dat de student zelf kiest. Met name om te kijken of hij of zij een keuze durft te maken. Bij de toepassing van de scenario’s wordt realistisch op protocollen geoefend. De student krijgt een VR-bril op het hoofd en in beide handen een controller. Daarmee kan hij/zij handelingen verrichten, zoals het uitschrijven van een boete.

Veilig leermiddel

Docenten benadrukken dat het VR-systeem zich er ook voor leent om zaken te trainen die gevaarlijk of te duur zijn. Zo kun je toch trainen, maar haal je het gevaar weg en verminder je de kosten. Daarom is het ook een veilig leermiddel. De bril die de studenten op hebben, kunnen ze altijd afdoen om wat voor reden dan ook.

‘Geweldige aanvulling’

Wout Jongman van Vakbond BOA ACP was aanwezig tijdens een les Virtual Reality. “Ik zag één groep die VR voor het eerst toepaste en een groep die dit al vaker had gedaan. De ene groep was het systeem echt aan het ontdekken wat tot hilarische situaties leidde. De andere groep ging daadwerkelijk met de scenario’s aan de slag. En daar ging het er echt serieus aan toe. De studenten vertelden dat ze er wel aan moesten wennen, maar dat ze het ontzettend leuk en leerzaam vonden om op deze manier theorie in de praktijk te trainen. Ik heb tijdens mijn bezoek heel duidelijk kunnen zien dat deze wijze van praktijktraining een geweldige aanvulling is op het HTV onderwijs c.q. veiligheidsonderwijs”, aldus Wout. 

Subsidie

Virtual Reality in de opleiding HTV is mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het Regionaal Investeringsfonds van het ministerie van OCW (Onderwijs Cultuur en Wetenschap) en 21 partners van Landstede. Inmiddels komt er helaas een einde aan de subsidie. Om de opgedane kennis en ontwikkelde scenario’s te verduurzamen, heeft de Veiligheidsacademie NWV een platform opgericht waar geïnteresseerden zich bij aan kunnen sluiten om zo gezamenlijk deze aantrekkelijke vorm van onderwijs verder te ontwikkelen.

Interesse?

Mocht je na het lezen van dit artikel geïnteresseerd zijn geraakt, neem dan contact op met de Veiligheidsacademie Noordwest Veluwe via veiligheidsacademienwv@landstede.nl. Zij vertellen je er graag meer over.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN BOA ACP?

AANMELDEN